Universiteit Leiden

nl en

LCDS geeft cursus FAIR aan Ministerie van Binnenlandse Zaken

In aansluiting op de reguliere cursus Data Science die het Leiden Centre of Data Science geeft aan medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), werd op 7 oktober een speciale FAIR-dag georganiseerd.

FAIR staat voor Findable, Accessible, Interoperable en Reusable. De principes van FAIR vormen de basis voor het internet van open data. Het FAIR-protocol is een belangrijk hulpmiddel om meer greep te krijgen op data-gestuurde innovatie.

Zeggenschap van de burger staat centraal

Met de omarming van FAIR in de Open Science Cloud heeft de Europese Unie een bestuurlijke norm gezet onder de data-gestuurde innovatie. Het gaat er vooral om dat data precies past bij het data-subject (de entiteit die door de data beschreven wordt). In de FAIR-based innovatie voor BZK staat de zeggenschap van de burger centraal.

Op het symposium spraken de Leidse hoogleraren Jaap van den Herik, Mirjam van Reisen en Barend Mons. Zij behandelden onder andere het ontstaan van de FAIR-principes en de wereldwijde realisatie ervan. Ook de toekomst van FAIR kwam aan bod.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.