Universiteit Leiden

nl en

Fred Janssen: 'Curriculum.nu biedt bouwstenen zonder bouwplannen'

Curriculum.nu is een herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. Fred Janssen (hoogleraar Didactiek van de Natuurwetenschappen bij het ICLON) vindt dat vakdidactici onmisbaar zijn bij de uitwerking van deze plannen.

In een artikel op Didactief Online schrijft hij dat bouwplannen om van de bouwstenen van Curriculum.nu een toekomstbestendig curriculum te maken, ontbreken: 'Zonder deze bouwplannen zullen telkens terugkerende klachten over overladenheid, versnippering en het ontbreken van doorlopende leerlijnen niet verdwijnen. Voor de uitwerking van deze bouwplannen zijn vakdidactici onmisbaar.'

Lees het artikel 'Wat willen we onze kinderen leren?'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.