Universiteit Leiden

nl en

Cursussen Data Science voor Ministerie IenW steeds groter succes

Sinds een paar jaar organiseert het Leiden Centre of Data Science cursussen over data science voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het ministerie is heel gelukkig met de samenwerking, vertelt Tim van Tongeren, programmacoördinator ‘Anders Omgaan met Data’ van IenW.

In september 2015 startte het programma als pilot om het ministerie meer datagedreven te laten opereren. Vrij snel na de start zocht het ministerie contact met hoogleraar Jaap van den Herik van het Leiden Centre of Data Science (LCDS). 'Het ministerie had behoefte aan inhoudelijke kennis, aan het opdoen van ervaring met het werken met data', zegt Van Tongeren. 'Daarnaast was het onduidelijk over welke data het ministerie eigenlijk beschikt. Zeker voor de kennisontwikkeling hadden we de universiteit hard nodig.'

Groeiend potentieel van medewerkers

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is duidelijk dat er forse stappen zijn gemaakt. Van Tongeren: 'Dankzij het succes van de leergangen Data Science met een technical en een policy track beschikt het ministerie over een groeiend potentieel van medewerkers die weten wat de belangrijkste thema’s binnen data science zijn en die daar bij hun dagelijks werk hun voordeel mee kunnen doen. IenW heeft drie goed functionerende datalabs (bij het KNMI, het RWS en de ILT), waar meerdere van de deelnemers aan de leergangen in werken. Hiermee zijn we in staat om rond de 70 datapilots inhoudelijke ondersteuning te verlenen.'  

Dat de belangstelling voor de cursussen nog steeds groeit, blijkt wel uit het feit dat de laatste tranche van de leergang Data Science binnen anderhalve dag was volgeboekt. Vanwege het succes wordt de leergang ook al bij andere onderdelen van de Rijksoverheid aangeboden, zoals I-Interim Rijk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.