Universiteit Leiden

nl en

Leidse wetenschappers geven open access extra impuls

Op 15 maart is de pilot ‘You share we take care’ gestart om in samenwerking met Leidse wetenschappers publicaties na zes maanden vrij online beschikbaar te maken. Ruim 60 wetenschappers - vanuit alle faculteiten - hebben hun medewerking aan de pilot toegezegd om zo open access een extra impuls te geven. De wetenschappers worden hierbij ondersteund door het open access-team van het Centre for Digital Scholarship van Universitaire Bibliotheken Leiden.

Ambitie

De pilot draagt bij aan de Nederlandse doelstelling om in 2020 100% open access te bereiken. Hiervoor zijn met veel uitgevers afspraken gemaakt over publiceren in open access. Dit is op dit moment nog niet voor alle type publicaties en in alle tijdschriften mogelijk. Daarom wordt landelijk gefaciliteerd dat auteurs hun wetenschappelijk werk zes maanden na publicatie voor iedereen online beschikbaar stellen via zogenaamde universitaire repositories. De Leidse pilot betreft recente publicaties van een beperkte groep auteurs die zes maanden na online publicatie open access in het Leidse repositorium worden opgenomen.

Amendement Taverne

De pilot is mogelijk dankzij artikel 25fa van de Nederlandse auteurswet, ook wel het amendement Taverne genoemd. Dit amendement is vertaald naar concrete uitgangspunten en wordt nu door de VSNU, in samenwerking met de universiteiten, via een pilot geïmplementeerd. Er gelden een aantal voorwaarden, voortvloeiend uit het amendement, om mee te doen aan de pilot. Wetenschappelijk onderzoek waar het werk op is gebaseerd moet geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen bekostigd zijn en de (co)auteur moet een dienstverband hebben bij een Nederlandse instelling. Tevens gaat het alleen om korte werken: artikelen of boekhoofdstukken. Tijdens de pilot wordt er ondersteuning gegeven aan de auteurs die hun werk online willen delen.

Meedoen

Onderzoekers die ook aan de pilot ‘You share we take care’ willen meedoen kunnen contact opnemen met het open access-team van het Centre for Digital Scholarship van Universitaire Bibliotheken Leiden. Meer informatie over de landelijke pilot is te vinden op open access.nl.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.