Universiteit Leiden

nl en

Zojuist verschenen: The Materiality of Texts from Ancient Egypt

Zojuist verschenen:

Francisca A.J. Hoogendijk – Steffie M.T. van Gompel (eds)

 The Materiality of Texts from Ancient Egypt

New Approaches to the Study of Textual Material from the Early Pharaonic to the Late Antique Period

Papyrologica Lugduno-Batava 35, Brill, Leiden – Boston, 2018

Ook verkrijgbaar als e-book.

Dit boek bevat negen contributies van bekende papyrologen, Egyptologen, archeologen en technische specialisten. De artikelen zijn uitgewerkte versies van lezingen die zijn gehouden op de conferentie ‘Beyond Papyri: The Materiality of Ancient Texts’ (Leiden, 27-29 oktober 2016). De auteurs bespreken de materialiteit van schrift en schriftdragers in de oudheid vanuit verschillende invalshoeken, van methodologische overwegingen tot praktische voorbeelden uit de vroege Pharaonentijd tot de Late Oudheid in Egypte, met Griekse en Egyptische papyri, ostraca, inscripties en graffiti.

De artikelen in dit boek dragen nieuwe benaderingen aan tot de studie van schrift, schriftdragers, schrijfmateriaal en schrijvers, met name in het licht van de huidige ontwikkeling van digitale technieken. De bedoeling van het boek is om onderzoekers van oude teksten te stimuleren om deze nieuwe methoden en technieken toe te passen in hun onderzoek.

Zie verder https://brill.com/view/title/38197?format=HC

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie