Universiteit Leiden

nl en

Maatschappelijke meerwaarde creëren: dilemma’s, spanningen en uitdagingen

Hoe kunnen publieke organisaties maatschappelijke meerwaarde creëren? Deze vraag stond centraal bij de tweede Leiden Leadership Lunch op vrijdag 28 september. Studenten, wetenschappers en overheidsprofessionals gingen erover in gesprek.

Maatschappelijke meerwaarde is een herkenbaar thema voor publieke organisaties. Zo wordt er gesproken over ‘publieke waarde’, ‘werken volgens de bedoeling’ of ‘opgavegericht werken’ om te illustreren dat de bedoeling waarvoor de organisatie ooit is opgericht, centraal moet staan in het werk. Uit een presentatie van Eduard Schmidt, die het onderzoeksproject van het LLC leidt, werd duidelijk welke dilemma’s, vraagstukken en uitdagingen er schuilgaan achter dit werken volgens de bedoeling en meer aandacht verdienen.

Sturen op productie

Eén van de belangrijkste spanningsvelden bij werken volgens de bedoeling, is dat er bij organisaties gestuurd wordt op productie. Bas van Delden (directeur Dienstverlening Sociale verzekeringen bij de Sociale Verzekeringsbank) legde in zijn reflectie uit dat bijvoorbeeld de opdrachtgever (het ministerie) en ook het eigen management van de SVB, lange tijd sterk de focus hebben gelegd op tastbare cijfers en een zeer beperkt aantal kwantitatieve resultaten. Denk bijvoorbeeld aan de tijdigheid van beschikkingen in uitkeringsaanvragen. Processen zijn ook ingericht om dat te halen en medewerkers worden hierop getraind. Dat medewerkers bij het werken volgens de bedoeling, mits ze dat goed verantwoorden, kunnen afwijken van de regels, betekent dat ze soms meer tijd kwijt zijn aan één dossier. Van Delden legde uit dat hier een taak ligt voor leiderschap om medewerkers én de organisatie te beschermen om deze nieuwe werkwijze te ontwikkelen en onderdeel te laten worden van ‘het nieuwe normaal’. Werken volgens de bedoeling betekent overigens ook niet dat zomaar alles kan. Maatwerk ja, maar altijd op grond van afgesproken normen. Van leiderschap vraagt dat steeds balanceren tussen ruimte geven en sturing bieden.

Bieden van maatwerk

Het bieden van maatwerk en het afwijken van de regels kan op korte termijn meer tijd kosten, maar op lange termijn juist meer maatschappelijke meerwaarde creëren, betoogde Fred Dukel (Directeur SZW bij de Gemeente Den Haag). Hij illustreerde dit punt door onder andere in te gaan op het Jongeren Perspectieffonds (JPF). Jongeren met problematische schulden worden via dit fonds geholpen door één-op-één begeleiding en versnelde schuldsanering, waarbij niet alleen wordt gekeken naar schulden maar naar de multi-problematiek waar deze jongeren vaak mee te maken hebben. In het JPF ligt daarmee de focus op jongeren duurzaam schuldvrij te maken, bijvoorbeeld door hen te coachen, trainingen te laten volgen en begeleid naar werk en/ school te laten gaan. Waar deze aanpak op korte termijn meer ruimte en tijd voor medewerkers vraagt, moet dit op lange termijn juist tijd én geld schelen.

Observaties

Hoogleraar Sandra Groeneveld sloot de lunch en de discussie in de zaal af met een aantal observaties en vragen die meegenomen worden in het vervolg van het onderzoek. Onder andere hoe klassieke bureaucratische waarden zoals rechtmatigheid in het dagelijks werk samen kunnen gaan met maatwerk, maar ook hoe publieke organisaties die in een netwerk opereren samen meerwaarde kunnen definiëren en creëren. De interactie tussen wetenschap en praktijk zorgde deze middag daarmee voor zowel nieuwe en relevante onderzoeksvragen, als praktische inzichten over werken vanuit een bedoeling.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie