Universiteit Leiden

nl en

Samen onderzoek doen naar diversiteit

De groeiende diversiteit op Haagse scholen en hoe hiermee om te gaan, was een reden om de Kenniswerkplaats Diversiteit op te richten. Doel is om samen een bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen die binnen de Haagse scholen leven.

De Kenniswerkplaats Diversiteit is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Den Haag, Opleidingsschool Netwerk Opleiden Docenten (NOD) Haaglanden, Haagse scholen, de Haagse Hogeschool, Lerarenopleiding TU Delft, de Erasmus Universiteit en het ICLON van de Universiteit Leiden.

Datateam-methode

Om in kaart te brengen welke vraagstukken zich voordoen op de scholen wordt gebruik gemaakt van de datateam-methode, ontwikkeld aan de Universiteit Twente. In de scholen zijn zogenaamde datateams samengesteld, bestaande uit verschillende docenten en afdelingsleiders van de school. Zij komen een keer in de maand bij elkaar om een vraagstuk waar ze tegenaan lopen op school te onderzoeken. Onderzoekers van het ICLON begeleiden de teams en verzamelen alle data zodat ze kunnen vergelijken wat er binnen de scholen speelt en een overkoepelend beeld krijgen.

Hinkelpaden, dakpanklassen en kansklassen

Verschillende vraagstukken komen aan de orde, zoals een te laag slagingspercentage op school. Maar ook het afstromen van leerlingen naar een lager niveau, hinkelpaden genoemd op de scholen, wordt onderzocht.

En wat is het rendement van kansklassen? Kinderen die een gemengd advies kregen op de basisschool, zoals mavo-havo, worden op het hoogste niveau geplaatst in zogenoemde kansklassen. Een kansklas is dus anders ingericht dan een dakpanklas met gecombineerde niveaus. Op dit moment worden deze vraagstukken samen met de docenten van de scholen onderzocht.

Visie van de docenten

Naast het onderzoek met docenten, doen de onderzoekers zelf ook onderzoek. Voor de komende periode worden interviews met docenten ingepland. Want wat is hun visie en perspectief op diversiteit in de klas? Wat is de invloed van diversiteit in de klas voor hen op het lesgeven en hoe gaan ze daarmee om?

Genoeg te doen dus met als doel dat alle leerlingen ­­dezelfde kansen krijgen om zich via het onderwijs te ontplooien.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.