Universiteit Leiden

nl en

'De beste rekenles moet nog worden uitgevonden'

‘Eerst begrijpen dan oefenen’ of ‘eerst oefenen dan begrijpen’? Onderzoek geeft geen uitsluitsel over wat de beste rekenmethode is. De discussie duurt voort.

Marian Hickendorff in de media:

1 februari 2019 - Wat de discussie tussen de aanhangers van de diverse rekenmethodes nogal uitzichtloos maakt, is dat er fundamentele onenigheid bestaat over het antwoord op de vraag wat nu het beste werkt: realistisch rekenen of traditioneel rekenen. „Er zijn tal van onderzoeken gedaan, maar je kan niet zeggen dat er een eenduidig verschil is aangetroffen tussen de effectiviteit van beide methodes”, zegt onderwijswetenschapper Marian Hickendorff

Lees het volledige artikel 'De beste rekenles moet nog worden uitgevonden' in nrc.nl ››

Basiskwaliteit Nederlands rekenonderwijs is goed

september 2018 - Grootschalige peilingsonderzoeken laten zien dat het niet zo dramatisch is gesteld met de rekenwiskundeprestaties van Nederlandse basisschoolleerlingen, maar dat er wel ruimte is voor verbetering. Ook blijkt dat de mate waarin scholen van elkaar verschillen in effectiviteit van het rekenwiskundeonderwijs beperkt is. Onderzoekers brachten voorts de resultaten in kaart gericht op de vraag welke factoren van het onderwijsleerproces effectief zijn. Factoren die positief samenhangen met de rekenwiskundeprestaties van de leerlingen zijn een rekenbeleid dat leerkrachten stimuleert zich te ontwikkelen en het bieden van de nodige ondersteuning hierbij door bijvoorbeeld een rekencoach of -coördinator. 

Lees het volledige artikel over de basiskwaliteit van het Nederlands rekenonderwijs in Basisschoolmanagement, magazine voor effectief schoolleiderschap (jaargang 32, nr 6, september 2018) ››

             Mede-auteurs van dit artikel zijn o.a. onderwijskundigen Lisa Jansen en Terry Mostert.

’Rekenniveau echt niet dramatisch’

30 mei 2018 - Nederlandse basisschoolleerlingen rekenen steeds slechter. Tenminste, als we de verhalen in de media mogen geloven. Dit beeld klopt niet, zegt onderwijswetenschapper Marian Hickendorff van de Universiteit Leiden. "Bij lezen zien we wel een dalende trend. Maar gemiddeld genomen blijven de rekenprestaties aan het eind van de basisschool al jaren gelijk."

Lees het volledige interview over het rekenniveau in het Leidsch Dagblad ››

In AOb: Stop de rekenoorlog

16 april 2018 - Hoe leer je kinderen rekenen? Deze vraag is uitgemond in een loopgravenoorlog. Tijd voor balans in de rekendiscussie.

‘Het beeld dat het dramatisch gesteld is met het rekenniveau klopt niet’, aldus Marian Hickendorff in het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. 

Lees het volledige interview ››

Drie vragen aan Marian Hickendorff

04 mei 2018 - Hickendorff stelt dat de inspectie te negatief is over rekenprestaties in het po.  

Lees de antwoorden van Hickendorff op Didactiefonline.nl ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.