Universiteit Leiden

nl en

Studiemiddag Leidse opera De Vrijheijdt

Op donderdag 22 maart a.s. wordt in de noordhal in de Universiteitsbibliotheek een bijzondere studiemiddag rondom de recent verworven Leidse opera De Vrijheijdt (1787) gehouden.

Recent heeft Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) voor de collectie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een handschrift uit 1787 verworven met daarin de tekst van een nog onbekende opera. Het beschrijft de strijd tussen de prinsgezinden (orangisten) en de staatsgezinden (patriotten) in de Republiek en specifiek het Oranjeoproer in Leiden in 1784.

Op 22 maart worden fragmenten van de opera, getiteld De Vrijheijdt, uitgevoerd door studenten van Collegium Musicum, afgewisseld met lezingen door Mart van Duijn, die het handschrift verwierf voor de UBL, Olga van Marion, die de historische situatie zal schetsen van het Oranjeoproer in Leiden in 1784 en Julia Duijvekam, die dieper zal ingaan op de inhoud van de opera.

Programma

15.30-15.35        Welkomstwoord – Kurt De Belder (Bibliothecaris van de Universiteit)

15.35-15.50        Een Leidse opera in drie delen: verwerving, onderzoek en opvoering – Mart van Duijn                        (conservator westerse handschriften en archieven, UBL)

15.50-16.00        De Vrijheijdt – Opvoering door studenten van Collegium Musicum

16.00-16.20        Het Leidse Oranjeoproer bezongen – Olga van Marion (Docent Historische Nederlandse Letterkunde, Universiteit Leiden)

16.20-16.30        De Vrijheijdt – Opvoering door studenten van Collegium Musicum

16.30-16.50        ‘Wee stadt of landt daar oproer brandt’: de politieke boodschap van de Leidse opera De Vrijheijdt (1787) –  Julia Duijvekam (Student Historische Nederlandse Letterkunde, Universiteit Leiden)

16.50-17.00        De Vrijheijdt – Opvoering door studenten van Collegium Musicum

17.00-17.30        Bezichtiging handschrift De Vrijheijdt (1787)

17.00-1800          Borrel

Aanmelden

De aanmelding is gesloten. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.