Universiteit Leiden

nl en

Bijeenkomst onderwijsvisie om kennis te delen

Actief met elkaar in gesprek over hoe de ambities van de nieuwe onderwijsvisie in de faculteiten en opleidingen kan worden vormgegeven. Dat gebeurde onlangs tijdens een bijeenkomst in the Faculty Club voor studenten, docenten en medewerkers van de Universiteit Leiden. Met als doel elkaar inspireren, positieve feedback geven en verder helpen.

Met de ambities in de onderwijsvisie als gezamenlijk vertrekpunt hebben alle faculteiten conceptplannen gemaakt. Hierin is verwoord welke doelen en welk toekomstscenario zij nastreven. Vice-rector Hester Bijl opende de bijeenkomst met nadere uitleg over de onderwijsvisie en de doelen van de dag. ‘De onderwijsvisie geeft richting om te blijven ontwikkelen. In deze bijeenkomst delen we de conceptplannen die jullie tot nu toe hebben. Kennisdeling is nodig bij onderwijsvernieuwing, waarbij onderzoekend leren een kernambitie is. Teach what you preach: ook wij onderzoeken hier vandaag hoe we onze plannen kunnen verbeteren, we verzamelen input en we delen onze kennis met elkaar.’

Onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity

Tafelsessies

In deze bijeenkomst gaven de aanwezigen input op elkaars plannen tijdens tafelrondes. Elke tafel vertegenwoordigde een faculteit, waar de facultaire coördinator voor de onderwijsvisie en vice-decaan hun plannen kort toelichtten aan een gemengde groep studenten, docenten en medewerkers. In de eerste ronde was dat een delegatie van de eigen faculteit, in de tweede ronde schoof een andere faculteit aan. Elke tafel had een gespreksleider uit het programmateam onderwijsvisie. De deelnemers stelden elkaar over en weer vragen, deelden ervaringen en wisselden ideeën uit. Aantekeningen werden op papieren tafelkleden genoteerd. Ook werd duidelijk aan welke centrale voorzieningen behoefte is. Dit zijn bijvoorbeeld: interdisciplinaire samenwerking faciliteren, studenten bij de ontwikkeling betrekken en een goede tool om informatie en best practices te delen.

Wrap-up’s

Na afloop van de rondes deed Hester Bijl een wrap-up. ‘Wat nemen jullie mee uit deze sessie om toe te voegen aan jullie plannen of om verder te onderzoeken?’ Waar veel behoefte aan blijkt te zijn is uitwisseling van kennis en best practices met andere faculteiten. Binnen de universiteit wordt al veel gedaan aan onderwijsvernieuwing. Het is goed om meer samen op te trekken en van elkaar te leren. Enkele concrete tips die faculteiten meenemen in hun plannen: samen met studenten bedenken hoe activerend leren meer ontwikkeld kan worden, meer aandacht besteden aan schrijfvaardigheden, docenten laten samenwerken met buddy’s, een challenge inzetten om studenten te enthousiasmeren voor betere samenwerking. De vice-rector sloot af met een persoonlijke noot: ‘Er zijn mooie voorbeelden genoemd. Ik vond het super dat er vandaag met elkaar inhoudelijk is gesproken en dat op deze manier kennis is gedeeld.’ De energie die ontstond is een goede basis om de conceptplannen verder te ontwikkelen en ook opleidingsplannen te maken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.