Universiteit Leiden

nl en

NINO wordt onderzoekscentrum, collecties in beheer bij UBL en RMO

Het nieuwe NINO zal zich sterker profileren als centrum voor onderzoek door de wetenschapsbeoefening op het terrein van het oude Nabije Oosten te stimuleren. Het aandachtsterrein van het centrum is het oude Mesopotamië, Egypte en de archeologie van het Nabije Oosten.

Het centrum doet dit door in samenwerking met de UBL zijn bibliotheek verder uit te breiden, door fellowships en subsidies uit te schrijven, en door publicaties uit te geven. Daarnaast heeft het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten de ambitie een landelijke onderzoekschool op dit terrein te worden.

Beheer collecties

Het beheer van de NINO-collecties wordt overgedragen aan de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) en het Rijksmuseum van Oudheden (RMO). Het NINO, het RMO en de Universiteit Leiden hebben hiertoe op 19 december 2017 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Op de foto van links naar rechts: Wim Weijland (directeur van het RMO), Karel van der Toorn (president-curator NINO) en Carel Stolker (rector magnificus Universiteit Leiden)
Kleitablet uit de collectie van het NINO

Beter toegankelijk

De nieuwe overeenkomst tussen universiteit, RMO en NINO gaat aanstaande 1 januari in. De NINO-bibliotheek komt in beheer van de UBL en zal, op termijn, onderdeel gaan uitmaken van de nieuw te bouwen Middle Eastern Library. Hierdoor zal de bibliotheek beter toegankelijk worden met langere openingstijden. NINO en de Universiteit Leiden zorgen samen voor verdere uitbreiding van de Collectie. Om ook in de toekomst een internationaal toonaangevende collectie te zijn, wordt het acquisitiebudget verdubbeld.

Kleitabletten

De kleitabletten komen vanaf 2019 in bruikleen bij het RMO dat zal zorgen voor noodzakelijke conservering en versnelde digitalisering van de archeologische objecten. Ook worden tussen NINO en RMO afspraken gemaakt over eventuele restauratie van de tabletten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.