Universiteit Leiden

nl en

Hoe pakken we het lerarentekort aan?

Inmiddels helaas een bekend probleem: een groeiend tekort aan leraren. Universiteiten zetten zich in om het aantal universitair opgeleide leraren te vergroten, zo ook het ICLON van de Universiteit Leiden. We zetten een aantal initiatieven op een rij.

Oud-Shellmedewerkers voor de klas

Meest recent en in het nieuws is het maatwerktraject dat Shell - in samenwerking met scholen en drie universitaire lerarenopleidingen - aanbiedt aan medewerkers die weg moeten bij een reorganisatie. De Shellmedewerkers kunnen het leraarschap ontdekken via een kennismakingsprogramma. Na een assessment om te bekijken of iemand geschikt is om leraar te worden, worden zij gekoppeld aan vacatures bij scholen in de regio’s Den Haag en Amsterdam waar ze vervolgens kunnen solliciteren. Via een leerwerktraject op maat worden zij opgeleid tot academisch eerstegraads leraar. Dit project moet ertoe leiden dat er al bij de start van het schooljaar 2018-2019 nieuwe docenten aan de slag gaan.

Meer informatie

Statushouders een kans bieden in het onderwijs

In januari 2018 hopen zes statushouders te beginnen met een educatieve module bij het ICLON waarmee ze een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid in de bètatekortvakken halen. Dat betekent dat ze kunnen lesgeven in de onderbouw van vwo, havo en vmbo-theoretische leerweg. Een introductietraining, stage op een middelbare school en een taaltoets vormen de voorbereiding op deze educatieve module van de lerarenopleiding. Samen met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF hopen we zo een stukje van het lerarentekort op te lossen, maar vooral ook gevluchte onderwijsprofessionals in hun eigen vakgebied aan de slag te laten gaan.

Meer academici voor de klas

De afgelopen vier jaar hebben de universiteiten zich met de VSNU-Lerarenagenda ingezet om het aantal universitair opgeleide leraren te vergroten, en de samenwerking met partners in het veld te versterken. Wat is er met de VSNU-Lerarenagenda bereikt? Aan welke initiatieven wordt momenteel gewerkt? En welke stappen zijn de komende jaren nodig om meer academische leraren op te leiden? Al deze vragen kwamen aan de orde op een conferentie op 14 december in Nijmegen georganiseerd door de VSNU. Verschillende initiatieven werden gepresenteerd zoals, aanpassing van de toelatingseisen zodat studenten uit brede bacheloropleidingen ook, onder voorwaarden, toelaatbaar zijn tot de lerarenopleiding en een uitbreiding van het professionaliseringsaanbod voor ervaren leraren.

Het lerarentekort staat dus hoog op de agenda en met bovengenoemde initiatieven en nog vele andere werken we samen hopelijk naar een oplossing toe.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie