Universiteit Leiden

nl en

Subsidie van gemeente Leiden voor uitbreiding nascholingsaanbod voor leraren

Dankzij een subsidie van de gemeente Leiden start per 1 september 2017 een verkenningstraject om het scholingsaanbod voor alfa- en gammadocenten in het voortgezet onderwijs uit te breiden.

Het Regionaal Steunpunt (RSP) verzorgde de afgelopen jaren al nascholingsactiviteiten voor leraren in bèta en technische vakken, naar volle tevredenheid van de scholen.

Behoefte aan professionalisering onder leraren

In het Regionaal Steunpunt Leiden participeren momenteel 51 middelbare scholen. Het steunpunt werkt nauw samen met de Hogeschool Leiden en het Bètasteunpunt van de Technische Universiteit Delft. Ook het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen leveren een belangrijke bijdrage.

In de afgelopen jaren heeft dit geresulteerd in een breed en interessant scholingsaanbod voor leraren in bèta en technische vakken. De  scholen zijn daarover zeer tevreden en zien graag dat het steunpunt wordt verbreed met een alfa- en een gamma-aanbod. Daarin speelt  het toekomstig Lerarenregister en de noodzaak van een leven lang leren voor leraren nadrukkelijk een rol. Er is immers recent veel aandacht gekomen voor de professionele ontwikkeling van leraren. Leraren in alfa- en gammaschoolvakken willen daar ook graag aan mee doen.

Steun van de gemeente Leiden

Omdat er de laatste jaren veel geld is besteed aan Bèta en Techniek, is er een scheefgroei ontstaan binnen de school. De subsidieaanvraag van het ICLON, het cluster Educatie van Hogeschool Leiden en het Da Vinci College Kagerstraat is door de gemeente Leiden gehonoreerd, waardoor een verkenningstraject gestart kan worden om de verbreding van het nascholingsaanbod voor alfa- en gammadocenten op te zetten. Deze ambities zijn ook opgenomen in de strategische overeenkomst die Universiteit Leiden, LUMC, Hogeschool Leiden en de gemeente Leiden in juli 2017 hebben getekend.

Samenwerking met het ICLON

Het steunpunt verhuist met ingang van dit collegejaar van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen naar het ICLON want het professionaliseren van leraren past veel meer bij de deskundigheid van het ICLON. Omdat het ICLON samenwerkt met álle faculteiten in de universiteit, biedt deze verhuizing betere kansen voor de andere faculteiten om ook aan te haken en dat is voor de verbreding van het steunpunt belangrijk.

De huidige bèta-activiteiten worden bovendien uitgebreid met aanbod vanuit het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum).

Toekomstvisie

In het schooljaar 2017-2018 worden al enkele activiteiten aangeboden voor de alfa- en gammadocenten om te laten zien wat het steunpunt voor ze kan betekenen. Naar verwachting zal in het schooljaar 2018-2019 een volwaardig verbreed steunpunt van start gaan. Daarvoor starten binnenkort gesprekken met partners in onze regio.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.