Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden biedt docentenopleiding voor statushouders

Vluchtelingen met een verblijfsstatus kunnen aan de Universiteit Leiden vanaf september 2017 een opleiding tot docent gaan volgen in de schoolvakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica.

In het voortgezet onderwijs in Nederland is een groot tekort aan bevoegde docenten voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Vluchtelingen die in het bezit zijn van een verblijfsstatus en ervaring hebben met lesgeven kunnen helpen dit tekort terug te dringen.

Gezamenlijk initiatief ICLON en UAF

Daarom start in september een traject voor statushouders. Aan het einde van dit traject wordt een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid behaald. Dat betekent dat de afgestudeerde docent kan lesgeven in de onderbouw van vwo, havo en vmbo-theoretische leerweg. Er is een grote kans dat zij een baan vinden omdat er juist voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica nu te weinig docenten zijn.

De opleiding is een initiatief van het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Theorie, praktijk en Nederlandse taal

In het eerste deel van het traject maken de deelnemers kennis met de organisatie en de cultuur van het Nederlandse onderwijs via lezingen, workshops en schoolbezoeken.

Vervolgens volgen de deelnemers een intensieve taaltraining bij het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Na deze training beheersen de studenten het Nederlands op ruim niveau B2. Dit is namelijk het minimale niveau dat nodig is om les te kunnen geven.

Het derde deel is de eigenlijke lerarenopleiding, waarin vakken zoals pedagogiek, vakdidactiek en adolescentiepsychologie aan bod komen. Daarnaast loopt de student stage op een middelbare school.

Strenge toelatingseisen

Kandidaten moeten een opleiding hebben die gelijkwaardig is aan een Nederlandse universitaire bachelor in een van de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde of informatica. Daarnaast moeten zij ervaring hebben met lesgeven en de Nederlandse taal beheersen op ruim B1-niveau. 

Voorlichtingsbijeenkomst

Op woensdag 15 maart van 10.00 – 12.00 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst geweeest over dit traject.  
 

Reportage van Omroep West

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.