Universiteit Leiden

nl en

“Out of the box-denken” bij het Honours College Law

Hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude is benoemd tot nieuwe directeur van het Honours College Law (HC Law). Ze volgt per 1 januari Sjoerd Douma op. HC Law is één van de facultaire trajecten van het Honours College en is toegankelijk voor studenten van de juridische opleidingen en van de opleiding Criminologie.

HC Law is bedoeld voor ambitieuze, enthousiaste, nieuwsgierige en gemotiveerde studenten die meer uitdaging zoeken in hun studie. Een honoursstudent heeft een brede academische belangstelling en wil graag over de grenzen van zijn of haar studie kijken. Maartje van der Woude, initiatiefneemster van de Leiden Socio-Legal Studies (LSLS), is bij uitstek iemand die graag over de grenzen van haar eigen discipline kijkt. Daarmee lijkt zij dan ook de ideale nieuwe directeur van het Honours College Law.

Wat is volgens u de kracht van het HC Law?

'Ik ben zelf tijdens mijn studies rechtsgeleerdheid en criminologie als student actief geweest binnen het toenmalige honours onderwijs en weet nog hoe heerlijk ik het vond om eens wat meer “out of the box” te denken. Het HC Law biedt studenten de mogelijkheid om zich bezig te houden met vraagstukken die tijdens het reguliere onderwijs niet of nauwelijks aan de orde komen. Op die manier draagt het bij aan verrijking, verdieping en verbreding van de kennis en vaardigheden van studenten. Waar een dergelijke verrijking natuurlijk ook mooi staat op het CV is een belangrijker gevolg van het HC Law dat gemotiveerde en ambitieuze studenten die op zoek zijn naar meer uitdaging zich verder kunnen ontwikkelen om zo hun studietijd ten volste te benutten.'

U bent hoogleraar Rechtssociologie. Gaat u nieuwe accenten leggen in het programma van het HC Law?

'Rechtssociologen zijn van nature geïnteresseerd in alles wat er “outside the box of legal logic” plaatsvindt en bedienen zich bij het bestuderen van dergelijke vraagstukken van diverse empirische onderzoeksmethoden. Omdat het een belangrijk doel van het honours onderwijs is om studenten ook over de grenzen van de eigen discipline te laten kijken, zie ik het als een van mijn kerntaken om er voor te zorgen dat het onderwijsaanbod van het HC Law deze doelstelling ook reflecteert en vooral ook dat studenten begrijpen wat de meerwaarde is van een dergelijk perspectief. Ik kan me zomaar voorstellen dat het hiertoe op den duur wenselijk is om binnen de context van het HC Law voor alle studenten een cursus Socio-Legal Studies verplicht te stellen.'

Lineke Schrijver - Rechtsgeleerdheid: 'HC Law biedt je de unieke mogelijkheid om vakken te ontdekken die je in het reguliere vakkenpakket niet tegenkomt. Een voorbeeld is mensenrechten. Op het moment doe ik onderzoek naar de rechten van de vrouw in Europa en Azië. Heel actueel en super interessant! Als je op zoek bent naar meer verdieping en uitdaging in je studie kan ik je Honours College Law zeer aanraden.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.