Universiteit Leiden

nl en

Het ICLON verwelkomt twee nieuwe hoogleraren

Per 1 september zijn twee nieuwe hoogleraren aangesteld bij het ICLON: Sanne Akkerman en Fred Janssen.

Sanne Akkerman: hoe interesseer je studenten?

Onderwijskundige Sanne Akkerman gaat als hoogleraar Hoger Onderwijs onderzoek doen naar de manier waarop de interesses van studenten zich vóór en door de studiejaren heen ontwikkelen. Zij kijkt ook naar de invloed van onderzoek, interdisciplinariteit, internationalisering en keuzevrijheid in het hoger onderwijs op deze interesse-ontwikkeling. Sanne werkte tot voor kort als universitair hoofddocent bij de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde daar in 2006 cum laude op het proefschrift Strangers in Dialogue: Academic Collaboration across Organizational Boundaries.
De leerstoel van Sanne Akkerman is ondergebracht bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Fred Janssen: grip krijgen op complexiteit

Bètadidacticus Fred Janssen is benoemd tot hoogleraar Didactiek van de Natuurwetenschappen. In zijn onderzoek draait het om hoe bètawetenschappers grip krijgen op complexiteit en hoe docenten vervolgens deze denk- en werkwijzen op een praktische en inspirerende wijze kunnen overbrengen. Fred werkt  al sinds 1998 bij het ICLON en is in 1999 aan de Universiteit van Utrecht gepromoveerd op het proefschrift Learning Biology by Designing: Exemplified and Tested for Immunology'.  Sinds 2014 is hij Teaching Fellow bij de Leiden University Teachers Academy.
De leerstoel van Fred Janssen is ondergebracht bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Onderzoeksprogramma Teaching and Teacher Learning

Het onderzoeksprogramma van het ICLON omvat twee belangrijke thema’s: Teaching en Teacher Learning.

Teaching: Hoe kunnen docenten hun leerlingen en studenten in het voortgezet en hoger onderwijs faciliteren, ondersteunen en stimuleren? Hierbij wordt geanalyseerd hoe bepaalde methodes werken en hoe ze beter kunnen.

Teacher Learning: Hierbij gaat het om onderzoek naar het leerproces van de leraren zelf – zowel van aankomende als van gevestigde docenten. Hoe leren zij nieuwe didactische vaardigheden en hoe verloopt dat op de meest optimale manier? Een belangrijke theoretische onderbouwing van het ICLON-onderzoek is situated learning. Volgens deze benadering is leren niet los te zien van de context waarin het onderwijs plaatsvindt.

 

Als docenten goed lesgeven, profiteren leerlingen en studenten daarvan. Het onderwijs heeft meer impact, stimuleert en daagt uit, en leidt tot betere studieresultaten. Het onderzoek van het ICLON (Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing) draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs, met de nadruk op het voortgezet en hoger onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie