Universiteit Leiden

nl en

‘Balans bewaren in maatschappij vol tegenstellingen’

Per 1 september treedt Wilfried Admiraal aan als hoogleraar-directeur van het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden. Hij ziet zijn rol binnen het ICLON als een verbinder, zichtbaar en toegankelijk. Vijf vragen aan Wilfried.

Hoe is je carrière verlopen voordat je hoogleraar-directeur werd?

‘Na mijn studie Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)  startte ik als aio bij het IVLOS, een vergelijkbaar instituut als het ICLON aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1992 werkte ik als onderzoeker en universitair docent en in 1994 promoveerde ik op hoe aanstaande docenten omgaan met stress in de klas. In 2006 maakte ik de overstap naar de zusterinstelling van de UvA, het ILO. Daar werkte ik als universitair hoofddocent totdat ik in 2012 bij het ICLON begon als hoogleraar Onderwijskunde.’

Hoe zie je jouw rol binnen het ICLON?

‘Als een verbinder, voor oudere liefhebbers van voetbal, als een Jan Wouters. Niet heel erg aanwezig, wel erg zichtbaar en toegankelijk. Het ICLON is een mooi instituut met verschillende expertises rondom onderwijs bij elkaar. Maar of we echt veel van elkaar weten, of we veel met elkaar delen, dat kan wel beter. Opleiders kunnen een hoop nuttigs leren van onderzoekers en omgekeerd. Dat bij elkaar brengen, gaat wat mij betreft via mensen en projecten: gezamenlijk ergens aan werken maakt dat je van elkaar leert. Daar kan geen presentatie of intranet tegenop.’

Wilfried Admiraal

En voor de positie van het ICLON binnen de Universiteit Leiden en daarbuiten?

‘Het ICLON staat al goed bekend, in de universiteit en daarbuiten, zelfs in het buitenland. Het lastige is dat contacten en samenwerkingsrelaties met anderen altijd maar één activiteit, project of taak van het ICLON betreffen. Het is een kracht dat alles is geïntegreerd in één instituut, maar ook een kwetsbaar punt. Wanneer we als opleiders, adviseurs onderwijsontwikkelaars of onderzoekers naar buiten treden moeten we dat doen als het instituut ICLON.

Wat is de grootste uitdaging voor het ICLON voor de komende jaren?

‘Het behouden van de balans in een maatschappij waar het draait om zwart-wit, voor-tegen, ja-nee, goed-slecht. Er is een roep om meer leerkrachten, meer vraaggestuurd werken met de faculteiten en meer prestigieuze onderzoeksbeurzen en -projecten. Natuurlijk werken we daaraan, gaan we dat doen en proberen we die binnen te halen. Maar we hebben ook een goed beeld van wat goede docenten moeten kennen en kunnen. We hebben ideeën over wat goede vragen over onderwijs zijn. En we hebben uitgesproken opvattingen over een goede balans tussen theorie en praktijk, tussen onderzoek en onderwijs. Het ICLON is de balans, een praktijkgericht instituut binnen de academie, en daar zijn we trots op. Ik ga me ervoor inzetten dat we trots kunnen blíjven.’

Hoe besteed je jouw vrije tijd?   

‘Ik heb lang gevolleybald. Nu ben ik vooral sportief op vakanties. Dan ga ik bij voorkeur samen met mijn vriend Harko fietsen, met tentje achterop. We hebben afgelopen jaren in het natte en frisse Engeland, Ierland, Schotland en IJsland gefietst. Maar tegenwoordig gaat de voorkeur uit naar warmere bestemmingen. Dit jaar fietsen we van Dresden naar Venetië. Ik kijk er al naar uit.’ 

Foto's: Dadi Chen

Wilfried Admiraal volgt Jan van Driel op als hoogleraar-directeur van het ICLON. Jan van Driel begint in september als Professor of Science Education aan de University of Melbourne. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.