Universiteit Leiden

nl en

Grootste zomerschool in Leidse regio voorkomt zittenblijven

Leerlingen van middelbare scholen kunnen op een zomerschool achterstanden inlopen waardoor zittenblijven niet nodig is. Van 12 tot en met 22 juli wordt de zomerschool voor scholieren gehouden door het Aansluitingsprogramma vwo-wo van de Universiteit Leiden. Twee weken lang zijn de leerlingen te gast op de universiteit.

Elf middelbare scholen

De zomerschool van de Leidse universiteit wordt voor de tweede maal gehouden, ditmaal voor leerlingen van elf middelbare scholen in de Leidse regio. Het doel is leerlingen te ondersteunen, te motiveren en inspireren. Dat gebeurt door goede inhoudelijke begeleiding van vakdocenten in kleine groepen, individuele aandacht van de docenten én ouders. Op de laatste dag van deze twee weken volgt een eindtoets. Maken leerlingen deze toets voldoende, dan zijn ze alsnog over naar het volgende leerjaar. De zomerschool is voor alle havo- en vwo-leerlingen tot en met de voorexamenklas. 

Zittenblijven terugdringen

De zomerschool is voor de zittenblijvende leerling een kans om tijdens een korte, maar intensieve periode in de zomervakantie opgelopen achterstanden weg te werken zonder daarvoor een heel schooljaar te moeten overdoen. Zittenblijven is niet de beste oplossing voor élke leerling, vinden de samenwerkende scholen. Daarom willen zij samen werk maken van het terugdringen van zittenblijven.  Het is niet de bedoeling dat de zomerschool in de plaats komt van zittenblijven; voor een bepaalde groep leerlingen blijft een schooljaar overdoen de beste optie. 

Zomerschoolleraren

Onder meer docenten van de eerstegraads lerarenopleiding – studenten en afgestudeerden – van het ICLON verzorgen de lessen als zomerschoolleraar. Voor de studenten uit de lerarenopleiding is dit project een kans om zich voor te bereiden op hun vak als leraar. Daarnaast worden (afgestudeerde) masterstudenten Psychologie ingezet om leerlingen te helpen met niet vak-gerelateerde problemen.

73 procent gaat alsnog over

Van de 94 leerlingen die vorig jaar bij de Universiteit Leiden de zomerschool volgden ging 73% alsnog over naar het volgende leerjaar. Exacte cijfers volgen nog, maar het lijkt erop dat het overgrootste deel van de leerlingen uit de pilot van afgelopen jaar, dit schooljaar is over is of geslaagd voor het examen. De zomerschool lijkt een langdurig effect te hebben. Omdat deze tendens landelijk is heeft het Ministerie van OCW besloten de pilot door te zetten. Landelijk worden er deze zomer 134 zomerscholen gehouden. De Universiteit Leiden organiseert daarvan een van de grootste in Nederland.

Meer vakken en niveaus

De bedoeling is om de zomerschool voort te zetten en uit te breiden. Vorig jaar werd de zomerschool aangeboden aan havo- en vwo-leerlingen, dit jaar komt daar het vak wiskunde op vmbo-tl niveau bij. Ook is de samenwerking uitgebreid naar elf scholen in 2016. Alleen doublerende gemotiveerde leerlingen die geselecteerd zijn door de samenwerkende scholen komen in aanmerking voor deelname aan dit programma. De samenwerkende scholen zijn: Visser ’t Hooft Lyceum, Da Vinci College Kagerstraat, Bonaventuracollege Burggravenlaan, Ashramcollege Alphen, Andreas College Pieter Groen, Stedelijk Gymnasium Leiden, Adelbert College Wassenaar, Groene Hart Lyceum Alphen, Leonardo College, Driestar College Gouda en Het Vlietland College.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.