Universiteit Leiden

nl en

“We zijn niet zomaar columnisten”

Veel geesteswetenschappers houden er een eigen blog op na. Deze zomer besteden we daar aandacht aan. Vandaag aan het woord: Otto Boele, een van de personen achter het Leiden Rusland Blog.

Wat is het doel van het blog?

Het doel is om ons onderzoek beter uit te kunnen dragen, meer outreach te creëren. De expertise die we hier hebben is ook buiten de universiteit belangrijk, en een blog is een manier om die te delen. Het geeft ons ook de mogelijkheid om nieuwe dingen te proberen. We kunnen bijvoorbeeld nieuwe onderwerpen verkennen zonder er meteen een wetenschappelijke publicatie aan te wijden.

Is het puur informatief of ook opinie?

Opinie komt voor, maar we zijn niet zomaar columnisten. We benaderen een onderwerp wel vanuit onze eigen expertise. We hebben bijvoorbeeld een keer een bijdrage gehad over Armenië, maar die werd aangedragen door een kenner van het land, en niet iemand met zomaar een mening. Ook hebben we ontdekt dat het leuk is om een student met een goede MA-scriptie wat te laten publiceren. Of een andere goede bijdrage online te zetten.

Wat is de grootste les die je hebt geleerd van het bloggen?

Dat het veel werk is om gaande te houden. Het lukt, maar het is moeilijk. Het leunt op twee mensen die de boel gaande houden. Toen we begonnen, hebben we ons er wel in verdiept wat ervoor nodig is om zoiets als dit te doen. Maurits Berger zei toen al dat je er veel tijd in moet investeren. Het duurt lang voordat je bekendheid gecreëerd hebt. We hadden wel geluk met de timing: net toen we begonnen met het blog, begonnen de spanningen rondom de annexatie van de Krim door Rusland.

Op welke prestatie met betrekking tot het blog ben je het meest trots?

Dat we het in de lucht weten te houden. Het is niet een vroege dood gestorven.

Als je een blog-award zou mogen uitreiken, wie krijgt hem dan en waarom?

Max Bader, een collega van me die heel veel voor het blog doet. Hij enthousiasmeert en stimuleert mensen om een bijdrage aan te leveren. Ik ben degene die het opzetten van het blog heeft voorgesteld, maar hij had dat ook kunnen doen. Hij is erg belangrijk geweest.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.