Universiteit Leiden

nl en

ICLON onderzoeksprogramma beoordeeld als 'zeer goed'

Vorig jaar vond de periodieke externe visitatie van het onderzoeksprogramma Teaching and Teacher Learning van het ICLON plaats.

Dubbele focus

De visitatiecommissie beoordeelde de kwaliteit, maatschappelijke relevantie en de levensvatbaarheid van het ICLON onderzoeksprogramma als 'zeer goed' (score 2). De kwalitatieve beoordelingen van de commissie waren ook veelbelovend en stimulerend. De leden van de commissie waardeerden de zogenaamde dubbele focus van het onderzoeksprogramma op het ontwikkelen van theorie en praktijk, wat betekent dat de onderzoeksprojecten van het programma erop gericht zijn bij te dragen aan zowel de verbetering van de onderwijspraktijk  het genereren van kennis over deze praktijk.

In het visitatierapport staat:

'Het ICLON gaat uit van een dubbele focus op theorie en praktijk en ziet dit als de belangrijkste dubbele opdracht van het instituut. Daarvoor verdienen de leden van het ICLON waardering. Het onderzoeksdomein Leraren en Lerarenopleiding wordt al lange tijd bekritiseerd vanwege de kloof tussen theorie en praktijk en wereldwijd wordt opgeroepen om deze te overbruggen. '

De commissie waardeert ook de ontwikkeling die het onderzoeksprogramma heeft doorgemaakt en de richting die is gekozen. Het onderzoek van het ICLON staat in het hart van het domein Leraren en Lerarenopleiding:

'Met zijn onderzoeksprogramma is het ICLON van een meer cognitieve naar een meer gesitueerde benadering gegaan, die in lijn is met de huidige ontwikkelingen in het onderzoek naar leraren en lerarenopleiding. Op deze wijze is het instituut gepositioneerd om bij te dragen aan frontlinie-onderzoek en heeft het tegelijkertijd de focus verbreed. Het onderzoeksprogramma behoudt een duidelijke focus en er is voldoende bewijs van een cumulatief oeuvre dat voortbouwt op het cognitieve perspectief van het vorige programma.'

Unieke positie

De commissie is van mening dat, gezien de huidige ontwikkelingen aan de Universiteit Leiden en in het internationale onderwijsonderzoek, het onderzoek van het ICLON een grote kans heeft om leidend te worden in het onderzoek naar hoger onderwijs, en om het instituut op dit gebied te ontwikkelen van een service-unit naar een unit die ook op hoog niveau onderzoek uitvoert.

Het ICLON heeft een duidelijke voorkeur om in de toekomst door te gaan als een onafhankelijk gespecialiseerd onderzoeksprogramma, met de nadruk op leraren en het leren van docenten in het voortgezet en hoger onderwijs. De commissie acht dit een verstandige strategische keuze, aangezien de gekozen focus het ICLON een unieke positie in het Nederlandse onderwijsonderzoek geeft. Het gespecialiseerde karakter en de duidelijke focus van het onderzoeksprogramma maakt ICLON een aantrekkelijke partner om mee samen te werken op nationaal en internationaal niveau.

De stand-alone visitatie is uitgevoerd door een internationale visitatiecommissie bestaande uit vooraanstaande leden van de academische gemeenschap: professor Jan Vermunt (voorzitter, Universiteit van Cambridge, UK), professor Antonia Aelterman (Universiteit Gent, België), professor Tina Seidel (Technische Universität München, Duitsland), en professor Judith Warren Little (University of California, Berkeley, USA).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.