Universiteit Leiden

nl en

Bezoek aan Kazachstaanse universiteiten in het teken van blended learning

Docenten van het ICLON werkten samen met collega’s van drie universiteiten in Kazachstan in een train-the-trainerproject over blended learning, curriculumontwikkeling en onderzoek.

De afgelopen jaren bezochten vier groepen docenten uit Kazachstan het ICLON voor een training in het kader van het Bolashak-programma

Begin dit jaar kreeg deze samenwerking een vervolg met dank aan financiering door Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met dit project wil Erasmus+ de samenwerking met de Innovative University of Eurasia in Pavlodar, Gumilyov Eurasian National University in Astana en KAZGUU University in Astana versterken.

Van elk van deze universiteiten namen twee docenten deel aan het train-de-trainerproject. In maart waren zij op het ICLON om eigen trainingen voor hun collega’s voor te bereiden. Begin mei bezochten vier docenten van het ICLON Kazachstan om feedback te geven aan de docentenduo’s en met hen samen te werken in trainingen over blended learning, curriculumontwikkeling en het doen van onderzoek.

Zeer gemotiveerde docenten

In Pavlodar gaven de Kazachstaanse collega’s een training over blended learning aan een groep zeer gemotiveerde mededocenten. Ook de trainers zelf lieten merken hoeveel deze training en de samenwerking met Nederlandse docenten voor hen betekent.

Er werd een workshop gegeven over diverse tools zoals Screencast-O-Matic, Prezi of een kennisclip maken. De docenten waren enthousiast, getuige reacties als: ‘Ik heb zoveel geleerd’, ‘De sfeer was zo fijn’ en ‘Ik mocht fouten maken, daardoor durfde ik Engels te spreken’.

Onderzoek

Aan de KAZGUU en S.N.Gumyliov Erusian universiteiten in Astana werden workshops gehouden over curriculumontwikkeling, blended learning en onderzoek doen, en de verschillen daarin tussen Leiden en Astana. De deelnemers (universitaire docenten en masterstudenten) noemden als leeropbrengsten onder andere: onderzoek – en zeker promotie-onderzoek – kost veel tijd; onderzoek doe je in stappen en dient controleerbaar te zijn. De aanpak, gebaseerd op zelfontdekkend en samenwerkend leren, werd zeer gewaardeerd door de Kazachstaanse collega’s.

Tour met workshops

Een voornemen voor follow-up is er ook: docenten uit Astana en Pavlodar willen volgend jaar samen een tour langs Kazachstaanse universiteiten organiseren om in workshops te delen wat zijzelf hebben geleerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie