Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English
Scheepswerf in Gdansk LeidenAsiaCentre

Noord-Korea levert dwangarbeiders aan EU via ingenieuze constructies

Poolse bedrijven hebben op grote schaal Noord-Koreaanse dwangarbeiders in dienst. De Europese Unie ondersteunt enkele van deze bedrijven. Dat ontdekte een onderzoeksteam onder leiding van de Leidse hoogleraar Koreastudies Remco Breuker en arbeidsrechtjurist Imke van Gardingen. Het onderzoek loopt nog in andere Europese landen.

Rapport en documentaire

Niet eerder is er diepgaand onderzoek gedaan naar Noord-Koreaanse dwangarbeid in Europa. Het team, bestaande uit Koreadeskundigen, mensenrechtenspecialisten en arbeidsrechtdeskundigen (Klara Boonstra, VU), publiceert in de week van 23 mei de eerste bevindingen en eind juni een volledig rapport over de situatie in Polen. Breuker is ook te zien in een documentaire over deze dwangarbeid die mediabedrijf Vice op 21 mei op de eigen website plaatste.

Salaris naar Noord-Koreaanse staat

De onderzoekers constateren dat tenminste 32 Poolse bedrijven –  grote scheepswerven, kleine intermediairs en tuinbouwbedrijven - Noord-Koreanen in dienst hebben. Zij worden volledig uitgebuit. De Noord-Koreanen werken twaalf tot zestien uur per dag en hebben slechts één dagdeel per week vrij. Op wat leefgeld na gaat bijna hun gehele salaris van gemiddeld 800 euro per maand naar de Noord-Koreaanse staat. De weinige vrije tijd die ze hebben wordt gedwongen besteed aan propagandasessies, ideologische training en zelfkritiekbijeenkomsten.

EU moet ingrijpen

Breuker schat dat er op dit moment tussen de 400 en 800 Noord-Koreanen in Polen werken. De werknemers mogen geen contact hebben met anderen. ‘Aan de situatie in Noord-Korea kunnen we niets doen, maar dit is dwangarbeid in Europa die zo snel mogelijk gestopt moet worden. De Europese Lidstaten dienen hun wetten te handhaven.’ Het team ontdekte dat sommige van de betrokken bedrijven miljoenen aan leningen hebben ontvangen van de EU. Deze zijn bedoeld om de Poolse regio’s en de plaatselijke werkgelegenheid te ontwikkelen. Breuker noemt het zeer wrang dat de Noord-Koreaanse staat indirect ook van deze subsidies profiteert. Het gaat bovendien in tegen VN- en EU-sancties. De armlastige staat heeft grote behoefte aan buitenlandse valuta, onder andere om haar kernwapenarsenaal verder te ontwikkelen.

Getuigenissen

De onderzoekers baseren zich onder andere op verklaringen van de betrokken Poolse werkgevers en collega’s van de dwangarbeiders. Uit vrees voor represailles hebben ze niet gesproken met de Noord-Koreaanse arbeiders zelf. Wel spraken ze met enkelen die gevlucht zijn. Dit zijn er niet veel want vluchten schaadt direct de achtergebleven familie in Noord-Korea. Het team putte ook uit rapporten van de Poolse Arbeidsinspectie. Deze hekelt  de dwangarbeid en sloeg alarm nadat een Noord-Koreaanse lasser om het leven kwam door het ontbreken van veiligheidsmaatregelen.

Slimme arbeidsconstructies

Opvallend is de medewerking van de Poolse staat, aldus Breuker. De Noord-Koreanen hebben een legale verblijfs- en arbeidsvergunning en via slimme juridische constructies omzeilen de bedrijven allerlei wetten. De medewerkers zijn in trek omdat ze goedkope, vaak hoog opgeleide arbeidskrachten zijn die keihard werken en alles doen wat hen gevraagd wordt. Sommige bedrijven zijn zelfs deels in handen van zowel de Noord-Koreaanse als de Poolse staat. Ook pikant is dat één van de scheepswerven verantwoordelijk is voor het onderhoud van NAVO-schepen.

Onderzoek in Nederland en andere Europese landen

Er zijn aanwijzingen dat de Noord-Koreanen in elk geval in het verleden ook in Nederland te werk zijn gesteld. Dit onderzoek loopt nog. Het team onderzoekt tevens de situatie in andere EU-landen. Breuker: ‘Ik vrees dat wat we nu hebben gevonden nog maar het tipje van de sluier is. Ik wil graag nog onderzoeken of de Noord-Koreanen op basis van een soort leasecontructie van het ene land naar het andere EU-land gaan om er werken.’


 

LeidenAsiaCentre

Het is al langer bekend dat Noord-Koreaanse dwangarbeiders te werk worden gesteld in China, Rusland, Katar en Europa. Over de situatie in Europa bestond nog niet veel informatie. Dit onderzoek beoogt in kaart te brengen op welke schaal dit plaatsvindt. Het onderzoek is uitgevoerd onder de vlag en met geld van het LeidenAsiaCentre van de Universiteit Leiden. Onderzoek naar mensenrechten is een van de speerpunten van dit begin 2016 opgerichte centrum. Het centrum doet sociaal-maatschappelijk onderzoek met betrekking tot Azië en wordt gefinancierd met een privé-legaat van de Vaes-Elias Stichting.