Universiteit Leiden

nl en

Blended learning zorgt voor verdieping in het onderwijs

Op 8 maart 2016 vond een afsluitende bijeenkomst plaats van het Blended Learning Programma Universiteit Leiden. Enkele pioniers blikten terug op geleerde lessen en wisselden good practices uit.

De opleidingen Rechtsgeleerdheid, Psychologie en International Studies begonnen in 2013 met het breed inzetten van blended learning in hun onderwijs.  Projectleider was Sonja Wagenaar, onderwijskundig adviseur bij het ICLON.

De grootste opbrengst volgens de deelnemers is dat met blended learning meer diepgang wordt bereikt tijdens contactmomenten. Door studenten thuis vast ‘aan het werk’ te zetten met kennisclips, online opdrachten, oefentoetsen, etc., kan tijdens contactmomenten meer tijd worden besteed aan oefening en zinvolle discussie.

Gebruik van Blended Learning

Floris van Blankenstein, onderwijskundig adviseur en onderzoeker bij het ICLON, vertelde over de aanpak van het programma en welke vormen van blended learning de drie opleidingen gebruiken. In grote lijnen wordt blended learning gebruikt voor peer feedback, feedback van de docent aan de student, het geven van tussentijdse opdrachten en toetsen, en als instructie- en kennisoverdracht.

Pitch2peer

Pascal Haazebroek, docent bij Psychologie, gaf een boeiend inzicht in de toepassingen van Pitch2peer. Studenten nemen een pitch op: een videoclip van zichzelf, een videoclip met een animatie, een poster, presentatiedia’s, ‘selfies’ etc. Op het platform  geven medestudenten elkaar constructieve feedback op de pitches

Kennisclips als voorbereiding op colleges en werkgroepen

De kennisclips van docent Bram Ieven bij International Studies zijn korte video-opnames  waarin hij (vaak moeilijke) lesstof uitlegt. Bram was op zoek naar een manier om een koppeling te maken tussen grootschalige hoorcolleges en kleinschalige werkgroepen. Hij vond de oplossing in het opnemen van korte filmpjes van 10 à 15 minuten, waarin hij filosofische ideeën en stromingen beschrijft.

Tirza Schipper, docent Swahili bij International Studies, gebruikt kennisclips om studenten de grammatica van het Swahili te laten oefenen ter voorbereiding op werkgroepen. Zo kan er tijdens de werkgroepen veel meer tijd worden besteed aan het oefenen van de taal.

Studenten activeren tijdens colleges

Lotte van Dillen (docent Psychologie) presenteerde Mentimeter, een website waarmee je studenten tijdens colleges via hun mobiele device antwoord kunt laten geven op verschillende typen vragen. Hun antwoorden komen anoniem op het scherm te staan waardoor studenten minder geneigd zijn  sociaal wenselijke antwoorden  te geven. De docent  kan met de antwoorden de discussie aanwakkeren tijdens een college.

Voorwaarden voor succes

Over de voorwaarden voor een succesvolle invoer van blended learning zijn alle betrokkenen het eens:

  • draagvlak creëren;  denk hierbij aan betrokkenheid en eigenaarschap;
  • docenten moeten het nut inzien van blended learning. Dit kan onder meer bereikt worden door best practices met elkaar te delen;
  • docenten moeten kunnen vertrouwen op goede en snelle (technische) ondersteuning.

Meer informatie

Voor meer informatie en voorbeelden van blended learning kunt u contact opnemen met Sonja Wagenaar.

Bekijk de presentaties op: http://bl-leiden.weebly.com

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie