Universiteit Leiden

nl en

Ervaren en ‘equity’ bij de lerarenopleiding in Berkeley

Saskia Stollman (promovendus bij het ICLON) heeft een bezoek aan de lerarenopleidingen aan de universiteit van Berkeley, Californië afgelegd. Het viel haar op dat ze in de lerarenopleidingen voornamelijk ‘ervaren’ en ‘equity’ van belang vinden in hun onderwijs.

Ervaren

Saskia: 'Tijdens een van de bijgewoonde colleges aan studenten van de tweedegraads lerarenopleiding, werd duidelijk dat ze in Berkeley groot belang hechten aan ‘ervaren’. De studenten kregen een (wiskundige) opdracht die zij moesten maken en in groepjes moesten nabespreken.

Achteraf werd plenair de vraag gesteld: Zouden jullie je leerlingen (van ongeveer groep 8) deze opdracht ook voorleggen? Unaniem stemde de groep ‘nee’. Deze opdracht is juist een bekende methode om leerlingen kennis te laten maken met algebra. Na deze mededeling werd er heftig in de groepjes – en later plenair – gediscussieerd hoe deze opdracht dan aan leerlingen van ongeveer groep 8 kon worden aangeboden.

Equity

Equity kan worden beschouwd als de overtuiging dat ieder kind slim is, dat ieder kind kan leren. Daarom is het belangrijk om zodanig onderwijs aan te bieden dat ieder kind met zijn/haar eigen leerbehoeften zich verder kan ontplooien. Daarnaast is het van belang dat er in de hele klas iedere leerling een gelijke status heeft.

Tijdens alle colleges binnen de lerarenopleidingen op UC Berkeley komt dit op de een of andere manier aan bod. Een voorbeeld is de manier waarop studenten van de eerstegraads lerarenopleiding de klas in werden gestuurd.

Massa-observatie

We gingen met 12 studenten tegelijk (inclusief mijzelf en de lerarenopleider) een derde klas wiskunde tijdens een uur, twee weken achter elkaar, observeren. De eerste week werd de studenten gevraagd te letten op hoe de leerlingen in groepjes samenwerkten. De tweede week ging iedere student gedurende 15 minuten bij een groepje zitten om samen een opdracht te behandelen.

Na beide observaties werd nabesproken wat we hadden gezien en ervaren. Het doel was om de studenten bewust te krijgen van groepsinteracties wanneer leerlingen in kleine groepjes samenwerken. Daarbij werd veelal gediscussieerd over de verschillende rollen die leerlingen in de groepjes vervulden en hoe je als docent hiermee om zou kunnen gaan.'

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie