Universiteit Leiden

nl en

Moot Court voor vwo

Op 22 januari kwam 'het Internationaal Gerechtshof' even naar Leiden. De deelnemers die het Online Proefstuderen bij Rechtsgeleerdheid met succes hadden afgerond, waren namelijk uitgenodigd om hun certificaat in ontvangst te komen nemen. Voorafgaand aan de certificaatuitreiking namen zij deel aan een zogenaamde Moot Court.

Online Proefstuderen

Tijdens het Online Proefstuderen krijgen vwo-leerlingen een goed inhoudelijk beeld van een studie door gedurende een periode van acht weken aan een aansluitingsmodule in Blackboard te werken. In de module Rechtsgeleerdheid komen verschillende vakken uit de bachelorfase aan bod. Allereerst maakt een deelnemer kennis met het recht in algemene zin, de fundamentele begrippen en de onderscheidingen van het recht. Vervolgens wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen binnen de verschillende rechtsgebieden en wordt kennis gemaakt met juridisch argumenteren.

Moot Court

Dit juridisch argumenteren konden de deelnemers meteen in de praktijk brengen. Zij kregen namelijk niet alleen een uitnodiging voor de certificaatuitreiking, maar ook een casus, getiteld Humanitaire interventie in Syrië, toegestuurd. Deze casus over het militaire ingrijpen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk in Syrië konden de vwo-leerlingen ter voorbereiding op de Moot Court thuis bestuderen.

Certificaat

Muriël Borghouts reikt de certificaten uit
Muriël Borghouts reikt
de certificaten uit

Op 22 januari bereidden de aanwezigen in kleine groepen hun zaak verder voor onder begeleiding van een aantal studenten. Van elke groep hulde een afgevaardigde zich vervolgens in een toga en richtte zich tot 'de voorzitter' van 'het Hof’, mr. Maarten Neuteboom. De afgevaardigden bepleitten hun zaak ofwel als vertegenwoordiger van Syrië, ofwel als vertegenwoordiger van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. Muriël Borghouts, coördinator van het Online Proefstuderen bij Rechtsgeleerdheid, eindigde de zitting met de certificaatuitreiking en lovende woorden over de succesvolle en veelbelovende deelname van de aanstaande studenten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie