Universiteit Leiden

nl en

Mirjam van Reisen benoemd tot hoogleraar Computing for Society

Mirjam van Reisen is per per 1 januari 2016 benoemd als hoogleraar ‘Computing for Society’. De leerstoel 'Computing for Society' is ingesteld om Data Science toe te passen in wereldwijde innovatie van de gezondheidszorg.

Mirjam van Reisen

Van Reisen gaat onderzoek doen op het gebied van de rol van informatica in de maatschappij, met name op het gebied van gezondheid en internationale betrekkingen. Zij gaat onderzoeken hoe ICT met een data-intensieve aanpak de gezondheidszorg op een hoger plan kan brengen en kijkt daarbij naar de rol van mobiele telefonie, mobiele geld-overmakingen en internationaal dataverkeer als nieuwe drivers in de wereldwijde zorg-ondersteuning.

Aanstelling

Van Reisen is benoemd bij het Leiden Centre of Data Science (LCDS). De leerstoel is ingesteld aan het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS). LCDS is een netwerk van onderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines, die gebruik maken van innovatieve methoden om grote databestanden te analyseren, interpreteren en visualiseren. Het doel is door samenwerking tussen onderzoekers van verschillende disciplines nieuwe oplossingen voor problemen in wetenschap en samenleving te ontwikkelen.

Samenwerking

De leerstoel verbindt Data Science met gezondheidswetenschappen. Dit versterkt de samenwerkingen van het LIACS met het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC) en met de United Nations Global Pulse (het “big data departement” van de Verenigde Naties).

Data Science

De uitdaging voor Data Science onderzoek in de gezondheidswetenschappen ligt in de heterogeniteit van de data, de grote verscheidenheid van data door verschil in ontstaan, context en cultuur. Ook is er verschil in data gegenereerd door machines, door diagnostische apparaten en het probleem van onvolledige en inhomogene data.

Onderzoekservaring

Van Reisen is leider van het onderzoeksnetwerk Globalisation, Aging, Innovation and Care (GAIC) dat ICT-innovatie verbindt aan uitdagingen in zorg, demografie en migratie in een internationale context. Van Reisen kreeg bekendheid door haar onderzoek naar de invloed van ICT-innovatie in Afrika op veranderende patronen van migratie. In haar onderzoek bekijkt ze de invloed van ICT-oplossingen voor trauma, zorgvragen, migratie en overlevingsstrategieën van kwetsbare groepen. Van Reisen kreeg in 2015 een NWO-onderzoek toegekend en start in 2016 met een onderzoek gefinancierd door de EU in Noord-Afrika. Van Reisen is leider van het Expertise Centrum Eritrea.

Bestuurservaring en Credentials

Van Reisen is lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en voorzitter van de Commissie Ontwikkelings-Samenwerking (COS). Zij bekleedt tevens de leerstoel ‘International Relations, Innovation and Care’ bij Tilburg University. Ze is lid van de Raden van Bestuur van Philips Foundation, SNV en TNI. Van Reisen is oprichtend directeur van de organisatie Europe External Programme with Africa (EEPA). Van Reisen ontving in 2012 de Golden Image Award van President Ellen Johnson - Sirleaf van Liberia voor haar werk in het kader van vredesopbouw en ontwikkeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.