Universiteit Leiden

nl en

Facultair beleidsplan 2016-2020

De Faculteit der Sociale Wetenschappen vierde in 2013 haar 50-jarig bestaan. In 50 jaar heeft de faculteit zich ontwikkeld tot een internationaal centrum voor sociaalwetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het nieuwe beleidsplan verwoordt de missie van de faculteit om de verwevenheid van onderzoek, onderwijs en valorisatie te stimuleren en in te spelen op maatschappelijke vraagstukken.

Missie: stimuleren verwevenheid Onderzoek, Onderwijs, Maatschappij

De FSW wil de komende decennia een leidende rol blijven spelen in het faciliteren van excellent
onderzoek en onderwijs voor toonaangevende onderzoekers en talentvolle studenten in nauwe
verbinding met de maatschappij. Onderwijs en onderzoek zijn nadrukkelijk met elkaar verweven,
onderwijs krijgt mede vorm en inhoud op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het
huidige onderwijsaanbod is onverminderd actueel voor studenten die zich de kennis en
vaardigheden eigen willen maken die passen bij de disciplines binnen de sociale wetenschappen.

Antwoord op maatschappelijke vraagstukken

Vernieuwing van het onderwijsaanbod zal plaatsvinden als weerspiegeling van de
onderzoeksdynamiek als antwoord op maatschappelijke vraagstukken. Daarmee wordt niet alleen
vorm gegeven aan de vertaling van maatschappelijke vragen naar intensivering van onderzoek en
onderwijs in relatie tot specifieke relevante thema’s, maar ook aan het ontsluiten van
onderzoeksresultaten voor de maatschappij.

Met de ambities op het gebied van onderzoek en onderwijs wil de FSW, vanuit een sterk fundamenteel wetenschappelijk kader dat noodzakelijk is voor de stap naar toepassing, inspelen op de zich immer ontwikkelende vraagstukken vanuit de maatschappij.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie