Universiteit Leiden

nl en

Michiel Tjepkema verdedigt Bouwrecht-preadvies, interview Staatscourant

Op donderdag 10 december verdedigde Michiel het preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht dat hij schreef samen met Berthy van den Broek van de Universiteit Utrecht.

Het preadvies is getiteld  De reikwijdte en rechtsgrondslag voor nadeelcompensatie in het omgevingsrecht en bespreekt problemen rond de vraag welk type overheidshandeling voor compensatie in aanmerking moeten kunnen komen en vragen naar de inhoud van het ‘normaal maatschappelijk risico’ in het omgevingsrecht. In het preadvies doen de auteurs ook voorstellen voor de wijze waarop de wetgever in de Awb en/of in de Omgevingswet beide aspecten zou moeten regelen. De jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht werd gehouden in  Amersfoort en werd geleid door Jacques Sluysmans. Naar aanleiding van interventies van Peter van Buuren (Raad van State), Ivo van Heijst (’t Regthuys), Bruno van Ravels (Raad van State) en Kees van der Lee (SAOZ) werd over tal van aspecten levendig gedebatteerd.

Naar aanleiding van het preadvies verscheen op 15 december in de Staatscourant een interview met Michiel waarin hij uiteenzet waarom het gewenst is dat de Awb wordt voorzien van een regeling van schaduwschade. In diezelfde Staatscourant reageert Michiel op een nieuwsbericht waarin aandacht wordt besteed aan het feit dat de Wet nadeelcompensatie bijna drie jaar na de aanvaarding van de Wet door de Eerste Kamer nog steeds niet in werking is getreden.

mr. dr. Berthy van den Broek
Inhoudsopgave preadvies
Interview Staatscourant

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie