Universiteit Leiden

nl en

Wat betekent de leraar-leerling relatie voor docenten?

Anna van der Want, onderzoeker bij het ICLON, heeft haar proefschrift getiteld 'Teachers Interpersonal Role Identity' op 17 november verdedigd aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Docent-leerling relatie

De docent-leerling relatie is belangrijk voor docenten in alle fasen van hun loopbaan. Docenten hebben dagelijks contact met leerlingen en geven betekenis aan dit contact in relatie tot hoe zij zichzelf zien als professionals (hun professionele identiteit). De docent-leerling relatie is een belangrijk aspect van de professionele identiteit van docenten en is daardoor tevens van invloed op hun functioneren, gevoelens van stress en welbevinden.

Dit proefschrift gaat over de betekenis die docenten geven aan hun relatie met leerlingen in de klas, welke tot uiting komt in de interpersoonlijke rolidentiteit van docenten. 

Proefschrift

Het proefschrift is online beschikbaar in het repository van de TU Eindhoven.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.