Universiteit Leiden

nl en

ICLON HBO Seminar over verwevenheid onderwijs en onderzoek

'Relevante onderwerpen en met collega’s van andere opleidingen en hogescholen kennis en ervaring delen'

Voor dit derde HBO seminar hadden we onze potentiële deelnemers gevraagd welk onderwerp ze graag op de agenda wilden hebben. Daaruit kwam het thema Onderwijs en Onderzoek. Een thema dat gezien de belangstelling voor het seminar (meer dan 100 deelnemers) ook daadwerkelijk leeft binnen het hbo.

Gezamenlijke workshops

Het ICLON heeft op deze dag in verschillende workshops laten zien welk wetenschappelijk onderzoek het ICLON uitvoert naar de praktijk van het onderwijs in het hoger onderwijs. Door alle workshops samen met een collega-onderzoeker, docent of ondersteuner uit het hbo te geven werd de link gelegd tussen het onderzoek en de hbo-praktijk. Er werden zes workshops gegeven, waarvan de deelnemers er twee konden kiezen. Roeland van der Rijst (ICLON) en Ellen Sjoer (De Haagse Hogeschool) verzorgden samen de keynote: Verwevenheid van Onderwijs en onderzoek. Deze keynote had tot doel de workshops in een theoretisch kader te plaatsen.

De onderwerpen

Keynote:  Verwevenheid van onderwijs en onderzoek in het leerproces

Workshops:

  • Begeleiden van studenten die onderzoek doen
  • Het effect van tussentoetsen
  • Studiesucces
  • Samenwerkend leren
  • Peer feedback
  • Online onderwijs

Enthousiaste deelnemers

De deelnemers waren erg enthousiast. Een paar quotes van deelnemers:

  • 'Workshops met theorie en toepassing, praktijkgericht'
  • 'Goed georganiseerd met duidelijk inhoudelijk thema'
  • 'Goed initiatief, voldoet aan een behoefte (ook gezien de hoge opkomst)'

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie