Universiteit Leiden

nl en

Verslag netwerkbijeenkomst Wetenschap en Markt: Talent, Creativiteit en Innovatie in je Bedrijf

Op 22 oktober 2015 organiseerde VNO-NCW Den Haag in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Dual PhD Centre The Hague van de Universiteit Leiden een bijeenkomst over talent, creativiteit en innovatie in ondernemingen. Hoe creëer je een goede voedingsbodem voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent en innovatief vermogen in je bedrijf of organisatie?

22 oktober 2015: Sociaal innoveren 

Bedrijven die sociaal innoveren, zijn innovatiever, productiever en winstgevender, zo bleek tijdens de bijeenkomst van VNO-NCW Den Haag bij Faculteit Governance and Global Affairs. Lees het hele verslag en bekijk de  fotoreportage (Mark Dechesne, Universiteit Leiden). Na de opening van dagvoorzitter Rob Perik, voorzitter VNO-NCW Den Haag gaven vier sprekers een pitch over het onderwerp:

  • Gideon Shimshon, directeur van het Centre for Innovation the Hague, Universiteit Leiden “Wij werken op het snijvlak van onderzoek, onderwijs en samenleving”, vertelt hij. “We passen opkomende technologieën toe in een andere context en creëren zo toegevoegde waarde.” Innovaties komen volgens Shimshon gemakkelijker tot stand in een omgeving waarin mensen durven te breken met conventies, waarin pioniers omarmd worden en er fouten gemaakt mogen worden. De presentatie van Gideon Shimshon.
  • Emilie ten Bokkel Huinink, Group Manager Human Resources Rijk Zwaan “Onze belangrijkste doelstelling is het bieden van een prettige en duurzame werkomgeving, pas daarna komt het maken van winst. Het resultaat is een klein verloop, laag ziekteverzuim en een grote betrokkenheid en creativiteit.” De presentatie van Emilie ten Bokkel Huinink.
  • Arjo de Vries, ‎Head Industrial Automation and Data Services bij Siemens Nederland N.V. Siemens komt volgens De Vries tot innovaties door co-creatie en co-development. Hij ziet volop kansen door de opkomende digitale revolutie, maar benadrukt dat ook zijn bedrijf geen bestaansrecht heeft zonder de juiste mensen.
  • Jacob van der Vis, ‎Advisor International business and innovation van de  Kamer van Koophandel, sluit hierbij aan met de presentatie van twee filmpjes over sociaal innoveren. De conclusie: “Bedrijven die sociaal innoveren, zijn innovatiever, productiever en winstgevender.” De presentatie van Jacob van der Vis.

De dag werd afgesloten door Adriaan in ’t Groen, directeur Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Dual PhD Centre The Hague .

Rob Perik, voorzitter VNO-NCW Den Haag, trad op als dagvoorzitter
Rob Perik, voorzitter VNO-NCW Den Haag, trad op als dagvoorzitter

 

Het concept Wetenschap & Markt


Tijdens deze namiddagbijeenkomsten geeft een spreker uit wetenschappelijke kring zijn of haar visie op een actueel onderwerp, waarna een reactie wordt gegeven door een prominente vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven. Hierna volgt een discussie met de aanwezigen. Het doel van deze bijeenkomsten is het bedrijfsleven in contact te brengen met actuele wetenschappelijke ontwikkelingen. De actualiteit is leidraad voor de programmering. De bijeenkomsten worden sinds mei 2011 vanuit een samenwerkingsverband met de Kamer van Koophandel Den Haag, VNO-NCW en het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague (CRK) van Faculteit Governance and Global Affairs georganiseerd.

Wilt u in de toekomst graag direct een uitnodiging ontvangen? Stuur dan een e-mail naar crk@fgga.leidenuniv.nl. U kunt van dit emailadres ook gebruik maken om wensen voor bepaalde onderwerpen en/of sprekers onder de aandacht te brengen. Het CRK is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en Kamer van Koophandel Den Haag. Het centrum verbindt de dynamiek van de beroepspraktijk met die van de wetenschap. Het centrum levert met wetenschappelijk onderzoek een bijdrage aan de uitvoering van de economische agenda Tempo in de Topregio van de Kamer van Koophandel. Dat gebeurt onder andere met duale promotietrajecten en deze bijeenkomsten. Innovatie is daarvan het resultaat. Innovatie versterkt de economische kracht van de regio!

Overzicht voorgaande bijeenkomsten


17 februari 2015: Ondernemen en Big Data
Big Data is hot, in de wetenschap, bij de overheid, en in het bedrijfsleven. Het biedt unieke mogelijkheden om verbanden tussen vele, diverse, verschijnselen te zien, en voorspellingen te doen over toekomstige gebeurtenissen. Juist voor het bedrijfsleven zijn de ontwikkelingen rond Big Data interessant. De implicaties van Big Data lijken ver te reiken: Big Data impliceert een nieuwe manier van kijken, naar bedrijfsvoeren, naar ondernemen, en naar innoveren. Daar ging deze middag over. De grote opkomst liet de aandacht voor en het belang van het onderwerp zien. Klik hier voor de presentaties, het verslag en de fotoreportage.

Gezien het belang van het onderwerp, hebben de partners de start van de multidisciplinaire programmalijn ‘Big Data en Regionale Kennisontwikkeling’ aangekondigd. Het doel van dit onderzoeksprogramma is meer expertise op dit gebied te ontwikkelen zodat de regio hiervan kan profiteren. Onderdeel van dit programma zullen één of meerdere duale promotieplekken zijn.  Klik hier voor meer informatie.

19 november 2013: Regeldruk zoals ondernemers die ervaren
Op 19 november presenteerde Esmeralda Vergeer, duale promovenda bij het CRK en beleidsmedewerker bij de Kamer van Koophandel Den Haag, haar eerste antwoorden op de vraag wanneer ondernemers nu precies last hebben van de overheid. De overheid heeft de regeldruk voor ondernemers in de afgelopen jaren fors verminderd en voor de periode 2011-2015 heeft het kabinet de ambitie om de regeldruk voor ondernemers verder met 25% te reduceren. Toch blijkt uit diverse onderzoeken dat ondernemers dit niet zo sterk merken als je zou verwachten op basis van de overheidscijfers.
In de aanpak van regeldruk staat het Standaard Kosten Model (SKM) centraal. Hiermee kan worden berekend hoeveel geld en uren het ondernemers kost om aan de verplichtingen van de overheid te voldoen. Bijvoorbeeld de tijd die het kost om een formulier in te vullen of een vergunning aan te vragen. Inmiddels is de overheidsaanpak verbreed en richt de overheid zich ook op het verbeteren van dienstverlening, meer maatwerk voor regeldichte branches en het eenmalig aanleveren van gegevens via het Ondernemersdossier.
Maar, er is nog geen goed beeld van wat ondernemers nu precies als regeldruk ervaren. Het zou kunnen dat ondernemers zich aan andere zaken storen dan dat wat nu in beeld komt. Het doel van het onderzoek van Esmeralda Vergeer is om in beeld te krijgen wat regeldruk is volgens ondernemers? Wanneer hebben zij last van regels? En wat maakt dat ze de ene regel storender vinden dan de ander? Haar eerste resultaten (gebaseerd op een enquête onder ondernemers) zijn terug te vinden in de handout. Deze resultaten vormen de basis voor de volgende stap in het onderzoek: de ondernemerspanels.
Daarna volgde een reflectie van Ingrid Sentse, manager SHE bij Heineken.

1 oktober 2013: Universiteit Leiden en Haags bedrijfsleven, een gouden combinatie
Op 1 oktober werd stilgestaan bij de impact van Faculteit Campus Den Haag op de stad Den Haag, bij regionale kennisontwikkeling en bij de samenwerking met ondernemers. Er waren boeiende sprekers, onder wie Rector Magnificus en voorzitter Universiteit Leiden, Prof. Mr. Carel Stolker, mr. Rob Perik (VNO-NCW Den Haag) en drs. Ben Schuttenbeld (Kamer van Koophandel), prof.dr. Robert Tijssen (CWTS, Universiteit Leiden), prof.dr. Jan Adriaanse (CVBW, Universiteit Leiden). Drie promovendi presenteerden hun onderzoek. Meer verslag en foto's.  

17 september 2013: De miljoenennota met prof. dr. Uri Rosenthal
Zoals gebruikelijk stond de lezing op Prinsjesdag in het teken van de ingediende rijksbegroting. Prof. dr. Uri Rosenthal, voormalig minister Buitenlandse Zaken en hoogleraar Universiteit Leiden, en momenteel voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid gaf een reflectie op de ingediende rijksbegroting en de huidige politieke situatie. Als voormalig minister van Buitenlandse Zaken zal hij ook aandacht schenken aan de ontwikkelingen in het buitenland. Centraal staat de impact voor het bedrijfsleven. Vanuit de kant van het bedrijfsleven gaf Marius Varekamp (voorzitter KvK Den Haag) hierop een korte bespiegeling.

18 juni 2013: Het nut van onderzoek naar de ruimtevaart
In deze bijeenkomst werd besproken wat het nut is van onderzoek naar de ruimtevaart. Gastsprekers waren prof. Ernst Schrama van de onderzoeksgroep Astrodynamica en Ruimtemissies van de TU Delft en dr. Wilfried Boland van Universiteit Leiden, Leiden Observatory (Sterrewacht).

21 mei 2013: De positieve effecten van “groen” in de stad
Dit keer stond de vraag centraal wat de positieve effecten zijn van groen in de stad. Deze kennis is toepasbaar bij stads- of wijkinrichting, bouwprojecten, groenaanleg, ziektepreventie, educatieprojecten en meer. Ir. M.A.H. (Marco) Hoffman, wetenschappelijk onderzoeker Wageningen University & Research centre (WUR), Praktijkonderzoek Plant en Omgeving. Reactie volgde door ondernemer A.H. (André) Hoek, algemeen directeur van Hoek Hoveniers, Voorhout.

16 april 2013: Hoe draagt verlichting bij aan grotere sociale veiligheid?
Deze twintigste bijeenkomst in de reeks ‘Wetenschap en Markt’ op dinsdag 16 april is helaas komen te vervallen.

19 maart 2013: Stadslandbouw en vermindering van leegstand kantoorgebouwen
Tijdens deze negentiende bijeenkomst werd onderzocht hoe stadslandbouw kan bijdragen aan vermindering van leegstand van kantoorgebouwen. Dr. J.W. van der Schans van Wageningen University & Research Centre gaf een lezing, waarna een reactie volgde van Daan Kuiper van Cropeye/De Groenfabriek.

19 februari 2013: Economische kansen en uitdagingen voor medicinale planten
Dit keer stond de vraag centraal of het mogelijk is om op bedrijfsmatige basis medicijnen en voedingssupplementen uit planten te produceren. Mevrouw dr. A. Schulte, directeur van Explant Technologies BV, gaf een lezing. Daarna volgde een discussie met aanwezigen.

15 januari 2013: De gevolgen van online winkelen voor de detailhandel
Tijdens de 20st bijeenkomst van Wetenschap & Markt werden de gevolgen van online winkelen voor de detailhandel besproken. Dr. Jesse Weltevreden, lector Online Ondernemen aan de Hogeschool Amsterdam en voorzitter Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM), gaf een lezing over het verschijnsel online winkelen. Dhr Fabian Paagman, directeur Paagman Den Haag en innovatief MKB-retailer reageerde hierop door te vertellen over zijn eigen ervaringen binnen zijn bedrijf.

Conclusie: In de afgelopen 20 jaar is de online retail sterk opgekomen. Tegenwoordig doet de meerderheid van de consumenten aankopen via verschillende online kanalen. Voor de zelfstandige ondernemer liggen hier een aantal uitdagingen die vragen om een omslag in denken en handelen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hier ligt een kans voor onderzoekers en ondernemers, waarbij gekeken kan worden of we de handen ineen kunnen slaan en andere, nieuwe, effectievere samenwerkingsrelaties kunnen ontwerpen.

20 november 2012: Gevolgen van naleving regelgeving EU voor het bedrijfsleven
Dit keer stond regelgeving in de Europese Unie centraal. Prof. dr. Bernard Steunenberg (Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics en hoogleraar bestuurskunde en vice-decaan bij Universiteit Leiden - Faculteit Campus Den Haag) ging o.a. in op het Stabiliteits- en Groeipact dat als doel heeft de stabiliteit van de euro te garanderen. Vragen waren: waar wordt de nationale overheid geremd in haar mogelijkheden? En wat zijn de consequenties voor de geld- en kapitaalmarkt en voor het bedrijfsleven? Daarop volgde een reactie door drs. ir. P.J.A.T. Loyson, algemeen directeur van De Onderlinge ’s Gravenhage en bestuurslid van het Verbond van Verzekeraars.

16 oktober 2012: Volop bruikbare kennis en technologieën in onze regio
Dit keer stond de stelling centraal dat bruikbare technologieën in onze regio voor het oppakken liggen. Tenminste, voor die ondernemers die eraan denken om de beschikbare kennis en kunde bij onderzoeksinstellingen te benutten voor het eigen bedrijf. Sprekers waren prof. dr. Robert Tijssen, hoogleraar Science and Innovation bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van Universiteit Leiden en fellow van het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Dual PhD Centre The Hague en dr. Marco Beijersbergen, founder en managing director van Cosine.

Conclusie: Er werd een dilemma zichtbaar, namelijk dat wat bruikbare wetenschappelijke kennis en kunde wordt genoemd door de ene partij wordt niet per definitie als bruikbaar ervaren door de andere partij.

18 september 2012: De troonrede en de miljoenennota
De derde dinsdag van september staat in het teken van de troonrede en de miljoenennota. Prof. dr. Jouke de Vries, hoogleraar bestuurskunde en decaan van Faculteit Campus Den Haag, gaf in deze drukbezochte bijeenkomst zijn visie op de gebeurtenissen van die dag. Reactie kwam van Marius Varekamp, voorzitter van de Kamer van Koophandel regio Den Haag.

Conclusie: De komende periode zal in het teken (blijven) staan van de bezuinigingen en de Europese Unie. De economie lijkt onvoorspelbaar te zijn en de burger onzeker. De overheid zal moeten zorgen voor een sluitende begroting, hoewel indien noodzakelijk niet te strak moet worden vastgehouden aan de 3% norm.

19 juni 2012: Onderhandelen? Over de rol van strategie en eerlijkheid
Dit keer stond de vraag centraal of psychologische inzichten kunnen helpen om betere onderhandelingsresultaten te bereiken. Prof. dr. Eric van Dijk, hoogleraar bij de afdeling sociale en organisatiepsychologie van de Faculteit der Sociale wetenschappen van Universiteit Leiden hield een lezing. Daarna volgde een reactie van Wouter de Vilder, vastgoedspecialist en mede-partner bij Nadorp-bedrijfsvastgoed. Hierna volgde een discussie met de aanwezigen.

Conclusie: Elke onderhandeling vergt een goede voorbereiding; wat wil je bereiken, wat weet je van je partner?

15 mei 2012: De weg van fundamenteel onderzoek naar toepassing
Op 15 mei werd de vraag behandeld hoe de resultaten van fundamenteel onderzoek kunnen worden vertaald naar verdienmodellen voor het bedrijfsleven. Drs. Jos Winnink, senior beleidsadviseur bij NL Octrooicentrum en promovendus bij het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Dual PhD Centre The Hague gaf een introductie over dit onderwerp en ir. Frans Pigeaud, partner bij The Bridge, business innovators gaf een reactie.

Conclusie: Fundamenteel onderzoek blijft nodig om tot innovaties te kunnen komen. Tegelijkertijd dient meer moeite gestoken te worden in het valorisatietraject.

17 april 2012: Kennismigranten in de Metropoolregio
Dit keer stond de vraag centraal hoe bedrijfsleven en overheid een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kenniswerkers kunnen bieden. Want een beetje stad kan niet zonder migranten die internationale ervaring weten te koppelen aan een hoog opleidings- en kennisniveau. Dergelijke kenniswerkers kunnen over de hele wereld terecht. Hoe zorg je ervoor dat zij onze Metropoolregio kiezen en zo de economie versterken? Marianne van Bochove van de Erasmus Universiteit vertelde in deze bijeenkomst over haar onderzoek naar kennismigranten. Daarna vertelde Inge Nitsche van Expatise over haar ervaringen uit de praktijk.

Conclusie: Kennismigranten zijn belangrijk voor onze kenniseconomie. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is voor deze groep van groot belang. Hierin zijn een aantal verbeteringen te behalen. Een voorbeeld is ons systeem van gezondheidszorg, wat slecht is toegerust op contact met expats. (Vanuit de groep aanwezigen zijn initiatieven ter verbetering gekomen).

20 maart 2012: Hoe intelligent zijn robots?
Bij deze bijeenkomst werd besproken wat robotisering het bedrijfsleven kan opleveren. Prof.dr. Bernhard Hommel van de Universiteit Leiden, Instituut Psychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen ging in op de volgende vragen: Waar kunnen robots met de huidige cognitieve en praktische vaardigheden voor worden ingezet? En gaan steeds ‘slimmere’ robots de tekorten op de arbeidsmarkt oplossen? Hierna gaf dr. Mark Dechesne, senior onderzoeker aan de Faculteit Campus Den Haag, een reactie.

Conclusie: Het inzetten van robots wordt maatschappelijk geaccepteerd in situaties waarin geen beroep wordt gedaan op empatisch vermogen.

21 februari 2012: Arbeidsmigratie en integratie
Wat bedoelen mensen, als ze spreken over integratie? Hoe verloopt het integratieproces? Zijn de opvattingen daarover veranderd? Prof. dr. Han Entzinger, hoogleraar migratie- en integratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gaf hierover een lezing.

Conclusie: Om integratie te bereiken is het nodig de individuele ontplooiingskansen centraal te stellen en niet uit te gaan van een groepsbenadering.

17 januari 2012: Arbeidsmigratie in de Haagse Regio, toen en nu
De regio biedt al vele jaren werk aan duizenden arbeidsmigranten. Is er sprake van een continue stroom van komen en gaan? Waar werken deze mensen? En welke rol spelen de uitzendbureaus? Hierover sprak prof.dr. Leo Lucassen, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen, Institute for History, Economische en Sociale geschiedenis. Reactie kwam van Peter van Koppen, directeur van uitzendbureau van Koppen en van Eijk.

Conclusie: In Nederland komt arbeidsmigratie sinds 1600 voor. De “eigen”arbeidsmarkt biedt onvoldoende mogelijkheden om in de vraag te voorzien.

20 december 2011: Bedrijfsstrategie en geo-politieke risico’s
De Arabische opstanden en de politieke crisis in Europa tonen aan dat bedrijven (geo)politieke risico’s steeds nadrukkelijker bij hun strategievorming moeten betrekken. De wereld verandert in hoog tempo door de opkomst van nieuwe economieën, effecten van klimaatverandering en steeds schaarser wordende grondstofvoorraden. Die nieuwe wereld levert een scala aan nieuwe bedreigingen op, maar evenzoveel kansen. Hoe kunnen bedrijven hun strategie aanpassen? Deze vraag werd behandeld door prof.dr. Rob de Wijk, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en directeur van het Hague Centre for Strategic Studies en dr. Ewald Bruinesse, manager energietransities bij Shell Nederland BV.

Conclusie: Overheid moet zich niet richten op sterke sectoren, maar op strategische kansen en bedreigingen.

15 november 2011: Onzekerheid als drive of belemmering voor economisch handelen
Deze middag werd het thema ‘onzekerheid’ behandeld. De markt lijkt steeds moeilijker te voorspellen, de politiek is steeds grilliger en de consument lijkt vaker van gedachten te veranderen dan ooit. In dit klimaat komt het begrip onzekerheid steeds weer naar voren. De bijeenkomst ging in op wat onzekerheid is, wat de wetenschap erover weet en hoe het economisch handelen beïnvloedt. Vanuit de wetenschap gaf dr. Mark Dechesne, senior onderzoeker aan de Faculteit Campus Den Haag, hier zijn visie op. Vanuit het bedrijfsleven werd hierop gereageerd door Ralph van Hessen, mede-eigenaar van Winkelman en van Hessen.

Conclusie: Onzekerheid biedt kansen voor de echte ondernemer.

18 oktober 2011: De gevolgen van China's opkomst voor internationale economische verhoudingen
In deze bijeenkomst stond het opkomende China als economische en politieke mogendheid centraal. En de mogelijke gevolgen daarvan voor Nederlandse bedrijven. Bijvoorbeeld als het gaat om Chinese politieke gevoeligheden. Vanuit de wetenschap gaf dr. Frans-Paul van der Putten, Senior Research Fellow bij Clingendael, zijn mening over de politieke kant van China's economische macht. Hierna werd hierop gereageerd door Ed van der Feer van de West Holland Foreign Investment Agency.

Conclusie: Investeringen vanuit China leiden tot overheidsbemoeienis vanuit China.

20 september 2011: De Rijksbegroting in internationaal en nationaal perspectief
Op 20 september stond de vraag centraal wat de financiële weerslag van het regeringsbeleid betekent voor het bedrijfsleven. Prof.dr. Jouke de Vries, decaan van de Haagse Campus opende de bijeenkomst met een lezing over de rijksbegroting, waarna drs. Ron Droste, directievoorzitter Rabobank Den Haag e.o. zijn visie op het onderwerp gaf.

Conclusie: Ons kabinet ontbeert een visie m.b.t. de eurocrisis.

21 juni 2011: Trends in wetenschap en technologie als drive voor innovatie
Deze namiddag legde Ir. Maurits Butter, senior onderzoeker van TNO, uit waarom wetenschappelijk onderzoek zo belangrijk is voor het bedrijfsleven en drs. Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland, vertelde daarna over zijn ervaring met wetenschap in het bedrijfsleven.

Conclusie: Co-housing onderwijs-bedrijfsleven is van groot belang.

30 mei 2011: Mondiale ontwikkelingen
Op 30 mei 2011 vond de eerste netwerkbijeenkomst plaats. Als eerste gaf prof.mr. Jaap De Hoop Scheffer zijn visie op een aantal betekenisvolle mondiale ontwikkelingen en daarna gaf Marius Varekamp, voorzitter Kamer van Koophandel Den Haag zijn visie over wat dit betekent voor de beroepspraktijk.

Conclusie: In Nederland is de kloof tussen wetenschap en bedrijfsleven en wetenschap en overheid groter dan in de landen om ons heen.

 

Seminars

Het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Dual PhD Centre The Hague organiseert bijeenkomsten met als doel de kennisuitwisseling tussen de universiteit en haar regionale partners te stimuleren. Zo komen kennisketens tot stand.

12 april 2011 - Het CRK ontvangt de Academie voor Accounting & Financial Management van De Haagse Hogeschool

Op 12 april 2011 werd de Academie voor Accounting & Financial Management van De Haagse Hogeschool ontvangen door het CRK. De gasten werden welkom geheten door de directeur van het centrum dr. Adriaan in 't Groen.

Hij gaf een bespiegeling van de samenwerkingsmogelijkheden tussen de universiteit en de hogeschool, en meer in het bijzonder tussen de Academie en het Centrum. De vraag daarbij staat centraal hoe samengewerkt kan worden bij een onderzoeksagenda voor de regio. Welke andere partners van het CRK, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel Den Haag, kunnen daarbij een rol spelen.

Vervolgens verzorgde dr. Mark Dechesne, psycholoog, docent en onderzoeker bij Faculteit Campus Den Haag een interactieve presentatie over de ontwikkelkracht van de economie. In zijn presentatie besteedde Dechesne in het bijzonder aandacht aan Nobelprijswinnaars in de economie en hun boodschap. Welke boodschap is krachtig genoeg om in aanmerking te komen voor de Nobelprijs in de economie?

Daarna genoten de gasten van een buffet op de 13de etage van de locatie Stichthage (aan de voorkant van Centraal Station) van Faculteit Campus Den Haag, met mooi uitzicht over Den Haag, de Noordzee en Rotterdam. De directeur van de Academie Mag. Ulrike Daurer sloot de avond af met een 'vergezicht' met samenwerkingskansen. De conclusie was dat deze eerste ontmoeting 'naar meer smaakt'.

Laatst Gewijzigd: 29-10-2015

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie