Universiteit Leiden

nl en

Vwo-examen goede graadmeter voor studiesucces? Symposium ‘Examineren en/of selecteren’

Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan organiseerde het ICLON op 10 september een symposium voor faculteiten en scholen uit de regio. Experts uit onderwijswetenschap en de praktijk namen het publiek mee in een maatschappelijke discussie: is het vwo-examen een goede graadmeter voor studiesucces van studenten op de universiteit?

Soepele overgangen

Nadat felicitaties waren uitgesproken door bestuursraadvoorzitter prof. Wim van den Doel (Faculteit der Geesteswetenschappen), sprak prof. Geert ten Dam (Universiteit van Amsterdam) over het belang van soepele overgangen tussen primair, voortgezet en hoger onderwijs voor alle studenten (tekst lezing).

Alle leerlingen moeten kansen krijgen hun talent te ontwikkelen, ongeacht hun cijfers.
'Het maatschappelijke succes van mensen verloopt via de schoolloopbaan. De school van de leerling, niet het diploma, wordt daarin steeds belangrijker’, volgens professor Ten Dam. Studiesucces gaat over het boeien en binden van alle studenten, niet alleen de hoogvliegers. 

Haar lezing ging naadloos over in een publieke stemming door Prof. Jan van Driel (hoogleraar-directeur ICLON) over de waarde van het schooldiploma. Zo’n 70% van de ruim honderd aanwezigen vond dat het vwo-diploma prima meet wat de leerling leert.

De experts

Prof. Rob Martens (Open Universiteit) begon de discussie door een kanttekening te plaatsen bij toetsing in het voortgezet onderwijs met als doel te selecteren welke leerling de beste is. Hiermee geven we aan veel leerlingen de boodschap af dat ze dom zijn. We  moeten ons afvragen wat dat doet met de intrinsieke motivatie van een leerling.

Docent en lerarenopleider Ton van Haperen (ICLON) bracht in dat het centraal examen nu eenmaal het criterium is dat we wettelijk en maatschappelijk met elkaar hebben afgesproken. We zouden ervoor moeten waken de laatbloeiers uit te sluiten.

Eline Bergijk (hoofd Onderwijszaken W&N) gaf aan dat – met het eindexamen als criterium -  de helft van de bètastudenten met lagere examencijfers voor wiskunde uitvalt in het eerste jaar.

En inderdaad, onderzoeksresultaten zouden er niet om liegen volgens Gerard Baars (Erasmus Universiteit Rotterdam). We sluiten door vroege selectie in het onderwijssysteem studenten uit die geschikt zijn voor de studie. Er is alleen nog weinig bekend over effectieve oplossingen hiervoor.

Het publiek leek bij zijn standpunt te blijven. Uit de tweede stemming bleek de groep die vwo-cijfers het belangrijkste criterium vindt voor selectie enigszins gegroeid.

Onbenut talent

Het belang van goed onderwijsonderzoek voor de toekomst werd door prof. Simone Buitendijk (Vice-Rector Universiteit Leiden) in haar reflectie op de discussie onderschreven. ‘Onbenut talent’ bleek een rode draad door het symposium. Scholen en universiteiten hebben een sleutelrol in de ontwikkeling van talenten van alle leerlingen. Een diverse studentenpopulatie is nodig, want de wereld om ons heen is ook divers. Het was een inspirerende en feestelijke middag.

(15 september 2015/Mayke Vereijken)

'Keuzen en kansen' - lezing Geert ten Dam

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie