Universiteit Leiden

nl en

ICLON viert 20-jarig bestaan en nodigt u uit voor een symposium

Het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) zorgt al 20 jaar voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk. Ter gelegenheid van het vierde lustrum van het ICLON vindt op donderdag 10 september een symposium plaats ‘Examineren en/of selecteren: waarmee zijn studenten het meest gebaat?'

Maatwerkdiploma en decentrale selectie

Het symposium richt zich op de relatie voortgezet – hoger onderwijs, en met name op vragen rondom examinering, toelating en selectie.
 

  • Wat is het belang van het havo- of vwo-examen voor succes in het hoger onderwijs?

  • Is dat examen wel een goede voorspeller of graadmeter?

  • Wat verwacht het hoger onderwijs van degenen die uit het voortgezet onderwijs komen?

  • Is het niet beter om studenten, per opleiding, op specifieke kwaliteiten te selecteren, of worden daarbij bepaalde groepen benadeeld?

Deze thematiek sluit aan bij de actualiteit, zoals het voorstel om een maatwerkdiploma in het voortgezet onderwijs in te voeren, en de groeiende aandacht voor decentrale selectie in het hoger onderwijs.

Paneldiscussie

Professor Geert ten Dam (hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam en oud-voorzitter van de Onderwijsraad) begint het symposium met een lezing. Vervolgens is er een debat tussen deskundigen vanuit het voortgezet en hoger onderwijs en onderzoek. Diversiteit, bepaalde vormen van beoordeling, selectie en maatregelen om studiesucces te bevorderen kunnen verschillende effecten hebben voor verschillende groepen leerlingen of studenten. 
Tenslotte zal professor Simone Buitendijk (Vice-Rector Magnificus van de Universiteit Leiden) reflecteren op het debat en de lezing. 

Programma en aanmelding

Datum: donderdag 10 september 2015
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Poortgebouw, Rijnsburgerweg 10 te Leiden

14.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur: Welkom door prof.dr. Wim van den Doel, voorzitter ICLON Bestuursraad
15.15 uur: Lezing door prof.dr. Geert ten Dam, Universiteit van Amsterdam
15.45 uur: Paneldiscussie onder leiding van prof.dr. Jan van Driel, hoogleraar-directeur ICLON
16.45 uur: Afronding en reflectie door prof.dr. Simone Buitendijk, Vice-Rector Magnificus Universiteit Leiden
17.00 uur: Feestelijke afsluiting met een drankje en een hapje

U bent van harte welkom om dit symposium bij te wonen. Aanmelden kan tot uiterlijk 3 september met het webformulier. In verband met het beperkte aantal plaatsen kan de aanmeldingstermijn worden aangepast.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie