Universiteit Leiden

nl en

Start project met regelluwe scholen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) start het project regelluwe scholen. Scholen mogen plannen indienen waardoor OCW tijdelijk enige soepelheid in regelgeving in acht zal nemen.

Excellente scholen

Alleen excellente scholen uit het primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO) mogen aan het project deelnemen. De ruimte die deze scholen krijgen betreffen het aanbieden van nieuwe vakken, het experimenteren met gedifferentieerde toetsen en examens en het versnellen of vertragen. Scholen mogen tot 1 januari 2016 aan OCW hun plannen bekend maken. Gehonoreerde projecten worden zorgvuldig gemonitoord.

Het Ministerie wil op geen enkele wijze de kwaliteit van het VO - diploma in gevaar brengen en hoopt door deze experimenten toe te staan, juist een nieuwe impuls aan kwaliteitsversterking te geven. Het is belangrijk dat scholen die plannen willen indienen en die de aansluiting vwo-wo raken, tijdig contact op nemen met de ontvangende universiteit. De experimenten kúnnen namelijk gevolgen hebben voor het hoger onderwijs (HO), omdat zij met ingestroomde studenten van deze scholen te maken krijgen.

 

Aanmelden en meer informatie

Voor de Universiteit Leiden kunnen scholen zich melden bij de coördinator van het Aansluitingsprogramma vwo-wo; Jacqueline Hoornweg.

(JH)

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie