Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsvernieuwing op het verkeerde spoor? Een seminar met Professor Marilyn Cochran-Smith

In een seminar dat het ICLON voorafgaand aan de ORD (Onderwijs Research Dagen) organiseerde, vergeleek Professor Marilyn Cochran-Smith (Boston College) onderwijsvernieuwing in de Verenigde Staten met een trein op het verkeerde spoor. Ze suggereerde ook hoe de richting veranderd kan worden.

In de Verenigde Staten wordt de term ‘ed reform’ gebruikt om te verwijzen naar vormen van beleid en praktijk die erop gericht zijn om het ‘kapotte’ onderwijssysteem te ‘repareren’, vanuit een neoliberale, markgerichte benadering. Een belangrijke aanname binnen deze benadering is dat gestandaardiseerde manieren om verantwoording af te leggen – met een sterke nadruk op resultaten – de beste manier is om de uiteenlopende kwaliteit van lerarenopleidingen te verbeteren. Zo zal de kwaliteit van leraren op Amerikaanse scholen verhoogd worden, en uiteindelijk de economie gezonder worden.

Cochran-Smith behandelde een aantal componenten van ‘ed reform’ binnen het opleiden van docenten, en bekritiseerde die door ze vergelijken met een trein. Hoewel de ‘ed reform’- trein maar voortraast, kunnen lerarenopleiders wel maatregelen nemen binnen, maar ook tegen, ‘ed reform’ initiatieven.

Hervormen of misvormen?

Volgens Cochran-Smith herdefiniëren deze initiatieven gezamenlijk beleid en praktijk van het opleiden van docenten op een verontrustende manier: “het is mogelijk dat ‘ed reform’ het opleiden van docenten op een bepaalde manier eerder misvormt dan hervormt, door doelen en verwachtingen naar beneden bij te stellen. Lerarenopleiders worden alleen afgerekend op meetbare resultaten, en er komt steeds minder ruimte in ons werk voor discussie, actie, en het bepleiten van gelijke kansen en sociale rechtvaardigheid.”

Cochran-Smith behandelde de impact van verschillende initiatieven en groepen op het opleiden van docenten. Maar, zei ze, ‘Ik stel niet voor dat we teruggaan naar de goede oude tijd van de lerarenopleiding.’ Zij formuleerde het zo: de trein zit op het verkeerde spoor, en we moeten de richting veranderen door gezamenlijk de identiteitscrisis van de lerarenopleidingen aan te pakken, samen te werken met organisaties voor armoedebestrijding, het thema rechtvaardigheid weer te claimen, een duidelijk onderscheid te maken tussen de uitgangspunten van het beroep en die van ‘ed reform’, en leraren in opleiding te leren dat lesgeven een politieke activiteit is.’

Professor Jan van Driel (hoogleraar-directeur van het ICLON) sloot het seminar af met een presentatie over de lerarenopleidingen in Nederland. In de discussie daarna werden de Amerikaanse en Nederlandse situatie met elkaar vergeleken, en werden mogelijke gevolgen voor beleid en praktijk van het opleiden van docenten in beide landen besproken.

Professor Marilyn Cochran Smith

Professor Marilyn Cochran-Smith is Cawthorne Professor of Teacher Education for Urban Schools en directeur van het Doctoral Program in Curriculum and Instruction bij de Lynch School of Education, Boston College. Professor Cochran-Smith doet onderzoek naar beleid en praktijk van het opleiden van docenten, en naar hoe het opleiden van docenten en het onderwijs kunnen bijdragen aan sociale rechtvaardigheid.

ORD (Onderwijs Research Dagen)

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie