Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe scholen voor het Regionaal Steunpunt Leiden

Sinds de start van de oprichting van het Regionaal Steunpunt Leiden is de belangstelling onder scholen groot. In het voorjaar werd al op feestelijke wijze een gezamelijke samenwerkingsverklaring ondertekend.

Driestar College en Adelbert College

Bovendien meldden zich nieuwe scholen, wat bijvoorbeeld recent leidde tot de ondertekening van weer nieuwe overeenkomsten. Zo mogen we ook het Driestar College in Gouda en het Adelbert College in Wassenaar tot ons samenwerkingsverband rekenen. Alle deelnemende scholen stellen een bètacoördinator aan. Maandag 22 juni kwamen zij voor de eerste maal bijeen om door te spreken wat het Regionaal Steunpunt Leiden moet oppakken om scholen optimaal te ondersteunen. Afgesproken werd dat we nieuwe scholen welkom blijven heten zolang daar nog plaats voor is en dat er vier keer per jaar een centraal overleg met alle scholen wordt georganiseerd.

Samenwerking TU Delft

Ook de vergaande samenwerking met de TU Delft is meteen opgepakt, de coördinator was daarom ook op dit overleg aanwezig. Zo zijn de TU Delft en Universiteit Leiden van plan samen voor het volgend schooljaar een nieuwe cursus Bètaberoepen in de Les aan te bieden waarop leraren kunnen intekenen. Zij gaan in deze cursus op bezoek bij verschillende bedrijven en instellingen zodat zij hun onderwijs contextgerichter kunnen maken om daarmee hun leerlingen meer te inspireren.

Meer informatie

Scholen met belangstelling voor deelname aan het Regionaal Steunpunt Leiden kunnen zich melden bij Pascalle van Eerden.

(JH)

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie