Universiteit Leiden

nl en

Regionale zomerschool Leiden voorkomt zittenblijven

Leerlingen van middelbare scholen kunnen op een nieuwe ‘zomerschool’ achterstanden inlopen waardoor zittenblijven niet nodig is. De komende zomervakantie houdt het Aansluitingsprogramma vwo-wo samen met zes middelbare scholen in de Leidse regio zo’n zomerschool.

Individueel en intensief

Het doel van de zomerschool is leerlingen te ondersteunen, te motiveren en te inspireren, door goede inhoudelijke begeleiding, kleine groepen, individuele aandacht en betrokkenheid van de organisatie en ouders. Leerlingen krijgen zo een kans om tijdens een korte, maar intensieve periode in de zomervakantie opgelopen achterstanden weg te werken zonder daarvoor een heel schooljaar te moeten overdoen.

Jaar overdoen soms het best

Zittenblijven is niet de beste oplossing voor élke leerling, zo luidt de gemeenschappelijke visie van de samenwerkende scholen. Daarom willen zij samen werk maken van het terugdringen van zittenblijven. Het is niet de bedoeling dat de zomerschool in de plaats komt van zittenblijven; voor een bepaalde groep leerlingen blijft een schooljaar overdoen de beste optie.

Unieke samenwerking

In dit project werkt het Aansluitingsprogramma vwo-wo samen met de eerstegraads lerarenopleiding (beide van het ICLON/Universiteit Leiden) en zes middelbare scholen. Daardoor ontstaat een unieke samenwerkingscombinatie van scholen, lerarenopleiding én Aansluitingsprogramma. Hierdoor is het mogelijk studenten en afgestudeerden van de lerarenopleiding als zomerschoolleraar in te zetten en wordt een kwalitatief sterke regionale zomerschool aangeboden. Voor de studenten uit de lerarenopleiding is dit project een kans om zich voor te bereiden op hun vak als leraar.

Succesvolle pilot

De afgelopen twee jaar is de landelijke pilot Zomerscholen succesvol geweest. Van de 241 leerlingen die in 2013 een zomerschool volgden ging 85% alsnog over naar het volgende leerjaar. Van deze groep is 75% van de leerlingen in het volgende schooljaar opnieuw bevorderd, of geslaagd voor het examen. Daarom heeft het ministerie van OCW besloten de pilot uit te breiden.
De Regionale Zomerschool Leiden is een pilot. De bedoeling is om de zomerschool voort te zetten en uit te breiden. Dit jaar wordt de zomerschool aangeboden aan havo- en vwo-leerlingen. Alleen de samenwerkende scholen mogen leerlingen selecteren voor deelname aan dit programma.

Over het ICLON

Het ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing) zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie