Universiteit Leiden

nl en

ICLON ontvangt minister Bussemaker

Het ICLON trad op 13 april op als gastheer van minister Bussemaker. Zij vindt het belangrijk om haar ‘Voorlopers’ te steunen.

Lerarenopleidingen zijn het belangrijkst

‘Lerarenopleidingen zijn eigenlijk de belangrijkste opleidingen op hogescholen en universiteiten omdat zij docenten opleiden die het onderwijs gaan verzorgen aan toekomstige generaties’, zei Bussemaker tegen het gezelschap van ongeveer dertig lerarenopleiders, bestuurders en onderzoekers van universiteiten en hogescholen uit het hele land . Dat had zich voor de samenkomst met de minister verzameld in het Pieter de la Courtgebouw van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Kwaliteit van leraren moet omhoog

Bussemaker heeft ambities met het opleiden van leraren: de kwaliteit van leraren in met name het voortgezet en het basisonderwijs moet omhoog en dat begint bij de kwaliteit van universitaire en hbo-lerarenopleidingen, en de pabo’s. De opleidingen moeten zich vernieuwen en hun kennis en ervaring meer delen, vindt de minister. Vandaar dat ze een losse structuur van ‘Voorlopersgroepen’ in het leven heeft geroepen.

Vernieuwing en ervaringen delen

‘Voorlopers’ zijn groepen lerarenopleiders die samenwerken aan een thema, zoals Verhoging van de kwaliteit van de instroom, Begeleiding en beoordeling van het praktijkdeel van de opleiding en Zij-instroom en flexibele routes. Opleiders hebben al experimenten lopen met zo’n thema en willen die kennis en ervaring via de voorlopersgroep delen, andere sluiten zich aan omdat ze bij hun opleiding ook aan de gang willen met het betreffende thema. De bedoeling is dat de Voorlopers inhoudelijk voorop lopen én met het delen van kennis en ervaringen zodat andere lerarenopleidingen er ook profijt van hebben. Op de bijeenkomst bleek dat dat (nog) vooral regionaal gebeurt.

Geschiktheid voor het lerarenvak bepalen

Annemarie Thomassen, hoofd van de afdeling Voortgezet Onderwijs van het ICLON, participeert in de Voorlopersgroep die zich bezighoudt met verhoging van de kwaliteit van de instroom in lerarenopleidingen. Naast de expliciete eisen die de pabo’s tegenwoordig aan instromers stellen op het gebied van rekenen en taal, kan iedereen met de juiste vooropleiding aan een universitaire lerarenopleiding beginnen. Thomassen: ‘Wij starten dit jaar met een pilot Selectie voor het beroep waarin we samen met opleiders in de school iemands geschiktheid voor het vak van leraar beoordelen.'

Gedrevenheid

Een tweede Voorlopersgroep waaraan het ICLON deelnam had als thema Zij-instroom en flexibele routes: moet dat een reguliere, ‘traditionele‘ opleiding blijven, of kun je ook denken aan een modulaire opbouw? Een Voorlopersgroep kan ook weer worden opgeheven als het thema voldoende aan bod komt in de reguliere overleg- en kennisstructuur van de lerarenopleidingen. Dat bleek op een gegeven moment met dit thema het geval. Maar er komen vast weer andere thema’s.

(CH)

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie