Universiteit Leiden

nl en

Ondertekening intentieverklaring Regionaal Steunpunt Leiden

Aankomende 25 maart zullen de partners van het Regionaal Steunpunt Leiden tijdens een feestelijke bijeenkomst een intentieverklaring tot samenwerking ondertekenen. De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, het ICLON, de gemeente Leiden, de Hogeschool Leiden cluster Techniek en een groot aantal voorgezet onderwijs scholen uit de Leidse regio zullen hun paraaf zetten onder de verklaring.

De afgelopen maanden bezocht de directeur van het Regionaal Steunpunt als kwartiermaker organisaties in de regio om te spreken over deelname in het bètasteunpunt. Deze bezoeken hebben geleid tot een gemotiveerde groep organisaties. Gezamenlijk gaan zij werken aan de verdere ontwikkeling van het Regionaal Steunpunt Leiden en zetten ze zich in voor het professionaliseren, ondersteunen en motiveren van docenten. Daarnaast willen de partners de inhoudelijke vakaansluiting tussen de onderwijssegmenten verbeteren in het domein bèta en techniek. Deze intenties zullen alle partners aanstaande 25 maart ondertekenen tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.