Universiteit Leiden

nl en

Promotie Maarje van den Bogaard

Op 13 februari 2015 is Maartje van den Bogaard, onderwijskundig adviseur bij het ICLON, gepromoveerd op het proefschrift 'Towards an action-oriented model for first year engineering student success: a mixed methods approach'.

Samenvatting onderzoek

De rendementen van ingenieursopleidingen zijn traditioneel laag en studenten doen doorgaans flink langer over hun studie dan de nominale studieduur. In dit onderzoek is een situationeel model voor studiesucces ontwikkeld, dat toepasbare aanknopingspunten biedt voor beleid ten behoeve van het vergroten van studiesucces.

In twee opeenvolgende cohorten van de Technische Universiteit Delft is intensief gesproken met studenten om ervaringen die relevant zijn voor studiesucces in kaart te brengen. Deze informatie vormde de basis voor een breder model voor studiesucces, waarbij specifiek aandacht is voor elementen van de onderwijsomgeving die te beïnvloeden zijn door de onderwijsinstelling. Deze elementen hadden te maken met de docenten, toetsing, faciliteiten en de organisatie van het onderwijs.

Het blijkt dat studiegedrag een goede voorspeller is van studievoortgang. Studentmotivatie, academisch zelfvertrouwen en succesintenties zijn op hun beurt een zeer sterke voorspeller van studiegedrag. Percepties van de onderwijsomgeving en studentkenmerken, met name het VWO-cijfer voor wiskunde en het aantal voorlichtingsactiviteiten waar studenten aan hebben deelgenomen, hebben beperkt, maar significant indirect effect op voortgang via studentdispositie en studiegedrag.

Wat opvalt in het onderzoek is dat er grote verschillen lijken te zijn tussen studenten van verschillende opleidingen in de mate waarin studenten het onderwijsklimaat waarderen, maar er werden ook significante verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen, maar ook voor studenten met een functiebeperking. Met deze verschillen moet rekening worden gehouden bij het opstellen van beleid. Een “one size fits all” aanpak zal zelden binnen alle opleidingen van de TU Delft het gewenste effect opleveren.

Het proefschrift is online beschikbaar in de TU Delft Repository.

Foto: Jose Luis Pelaez Inc / Blend / Learning Pictures / Universal Images Group

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie