Universiteit Leiden

nl en

NRO-subsidie voor onderzoeksproject naar differentiatie in de klas

Met een subsidie van het NRO gaan zes teams van onderwijsonderzoekers zich de komende jaren onder meer verdiepen in de risicofactoren voor burn-out, differentiatie in de klas binnen professionele leergemeenschappen, en beter onderwijs in Engels. Een van deze teams staat onder leiding van prof.dr. W.F. Admiraal van het ICLON.

Het project draagt de naam Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid op differentiatie in de klas. Het wordt samen met de Technische Universiteit Eindhoven en de Eramsus Universiteit Rotterdam uitgevoerd.

In dit project wordt onderzocht hoe de interactieprocessen verlopen binnen professionele leergemeenschappen en wat het effect hiervan is op differentiatie in de klas van vmbo-docenten. De onderzoekers bestuderen dit in drie typen leergemeenschappen:

  1. groepen docenten die samenwerken aan onderwijsmateriaal

  2. groepen docenten die leservaringen delen en elkaar helpen en tips geven

  3. groepen die met elkaar lessen voorbereiden, bij elkaar observeren en lessen nabespreken.

    De groepen docenten richten zich op hoe zij omgaan met cognitieve en sociaal-culturele verschillen tussen leerlingen.

Wat is NRO?

Met het financieringsinstrument ‘Samenhangende onderzoeksprojecten’ wil het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) diepgang en samenhang in het onderzoek mogelijk maken. Het NRO is een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het gaat dan om projecten van grotere omvang waarin meerdere onderzoekers samenwerken. De voorstellen hebben een looptijd van vier tot vijf jaar en een maximale omvang van €750.000 euro per project.

 

Foto: Jose Luis Pelaez Inc / Blend / Learning Pictures / Universal Images Group

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.