Universiteit Leiden

nl en

Homorecht wereldwijd – Kees Waaldijk presenteert Global Index op Buitenlandse Zaken

De Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation is een nuttige kwantitatieve aanvulling op de beschikbare gegevens over de publieke opinie over homoseksualiteit in vele landen.

Op 18 februari gaf  Kees Waaldijk een drukbezochte lezing op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, onder de titel “Van strafbaar tot huwbaar: homorecht wereldwijd”. Daarin presenteerde de Leidse hoogleraar Comparative Sexual Orientation Law de Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation (GILRHO) die hij aan het ontwikkelen is. Met deze index geeft Waaldijk op een schaal van nul tot acht aan, hoe ver een land is met het uit het strafrecht halen van homoseksualiteit, met het verbieden van homodiscriminatie en met het erkennen van gelijkgeslachtelijke stellen.

Puntensysteem

Elk land kan in totaal acht punten krijgen voor belangrijke juridische stappen inzake homoseksuele gerichtheid: decriminalisering, gelijke leeftijdsgrenzen in het strafrecht, verbod van discriminatie in de arbeid, verbod van discriminatie bij goederen en diensten, erkenning van ongehuwd samenwonen, invoering van geregistreerd partnerschap, openstelling van adoptie, en openstelling van het huwelijk. Indien een bepaalde stap slechts in een deel van een land is gezet, levert dat een halve punt op in  GILRHO. Hoewel deze index nog in ontwikkeling is, kunnen de voorlopige  GILRHO-scores voor 200 landen van 1961 tot 2015 al vergeleken worden met bijvoorbeeld economische en sociale indicatoren.

Publicatie van GILRHO-scores

De  GILRHO-scores voor 39 landen heeft hij onlangs voor het eerst gepubliceerd in een rapport dat hij met drie economen schreef voor de US Agency for International Development (US AID): MVL Badgett et al.,  The Relationship between LGBT Inclusion and Economic Development: An Analysis of Emerging Economies . Dat rapport laat een sterke correlatie zien tussen juridische erkenning van homoseksualiteit enerzijds en het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking anderzijds. Het probeert aannemelijk te maken dat dergelijke juridische erkenning vermoedelijk ook bijdraagt aan economische ontwikkeling. Op 25 februari is professor Waaldijk een van de sprekers op een webinar hierover bij US AID en The Williams Institute.

Moving bubble chart

Om de ontwikkeling van de  GILRHO-scores voor landen door de tijd goed zichtbaar te maken, heeft Kees Waaldijk in samenwerking met Derk Geene MSc, Jingshu Zhu LLM en het  Centre for Innovations van Universiteit Leiden een  moving bubble chart ontwikkeld. Deze presenteerde hij deze week op Buitenlandse Zaken, en op 22 januari ook al op de nieuwjaarsreceptie van  Workplace Pride. Workplace Pride is het  International platform for LGBT inclusion at work, waar Universiteit Leiden  sinds 2014 bij aangesloten is – als eerste universiteit. Dit jaar was de universiteit (in de persoon van vice-rector Simone Buitendijk) op Campus Den Haag gastvrouw bij de nieuwjaarsreceptie van dit netwerk van bedrijven en andere grote werkgevers.

Comparative Sexual Orientation

Ook in zijn keuzevak  Comparative Sexual Orientation Law blijkt de  moving bubble charteen nuttig hulpmiddel. In de  handout die Waaldijk uitdeelde bij zijn lezing op Buitenlandse Zaken op 18 februari 2015, staan twee  screen shots uit deze  moving bubble chart. Daarin is de sterke correlatie te zien tussen  GILRHO en het percentage respondenten in een land dat – in de  World Values Survey dan wel de  European Values Study – aangaf homoseksuelen niet als buren te wensen. Er zijn nauwelijks andere kwantitatieve indicatoren die voor tientallen landen aangeven hoe er gedurende vele jaren tegen homoseksualiteit werd aangekeken. Daarom lijkt  GILRHO een welkome aanvulling op de beschikbare gegevens over publieke opinie.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie