Universiteit Leiden

nl en

Prijs voor vakdidactisch ontwerponderzoek naar effecten van differentiatie

Sandra Karten, student aan de Lerarenopleiding Klassieke Talen van het ICLON, heeft op 26 september de prijs voor het beste vakdidactisch ontwerponderzoek van 2014 gewonnen met haar onderzoek getiteld Een onderzoek naar het effect van differentiëren op de leesvaardigheid en motivatie van leerlingen in een 4/5 klas Latijn.

Het juryrapport geeft de volgende toelichting op de nominatie:

"Het lesmateriaal kent heldere ontwerpcriteria en het effect is met meerdere onderzoeksinstrumenten onderzocht. Het verhaal is helder, de conclusies zijn met passende voorzichtigheid geformuleerd.”

“Sterk aan dit verslag is de inkadering, de helderheid van het verhaal, maar ook de methodische gedegenheid”.

“Sandra Karten heeft een ontwerponderzoek uitgevoerd dat zeer relevant is voor haar eigen praktijk, veel heeft bijgedragen aan haar ontwikkeling als docent en bovendien interessant is voor andere docenten Klassieke Talen die gedifferentieerd willen werken aan het verbeteren van de vertaalvaardigheid van hun leerlingen. In haar combinatieklas 4 en 5 Latijn onderzocht Sandra systematisch bij alle elf leerlingen welke problemen zij bij het vertalen ondervonden. Zij ontwierp vervolgens vier verschillende oefenprogramma’s waarmee de leerlingen aan hun eigen probleem konden werken. Sandra komt tot heldere conclusies over de effecten van deze interventie op de vertaalvaardigheid en motivatie van de leerlingen.
Graag wijzen wij ook op de grote rijkdom aan gegevens die Sandra verzamelde en analyseerde in haar vooronderzoek.”


Foto: Prisma / Universal Images Group

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie