Universiteit Leiden

nl en

2010 Even voorstellen: Miriam Groen-Vallinga

Miriam Groen-Vallinga werkt sinds 1 september 2010 als aio bij Oude Geschiedenis.

Mijn naam is Miriam Groen-Vallinga. Ik ben geboren in 1984 in Spijkenisse. Daar heb ik een relatief onbezorgde en over het algemeen zeer gelukkige jeugd doorgebracht. Mijn academische avontuur begon in 2002, toen ik naar Leiden vertrok om Grieks en Latijn te studeren. Pas tijdens mijn MA-scriptie voor GLTC ben ik mij gaan specialiseren in Latijn en Oude Geschiedenis, het snijvlak waar ik mij het meest thuis voel. In mijn scriptie geef ik een analyse van verschillende methoden om een specifieke fictieve tekst, Apuleius’ Gouden Ezel, in te zetten als historische bron. In het semester voor mijn afstuderen in 2007, realiseerde ik mij dat er tot dan toe nog twee belangrijke onderwerpen onderbelicht waren gebleven in mijn opleiding: historische theorie en methodologie.

De combinatie van dat gemis en een groeiende ambitie om een promotieplaats te bemachtigen, maakten dat ik mij vervolgens heb ingeschreven voor de MPhil Oude Geschiedenis. Tijdens de MPhil had ik het voorrecht om een semester aan University College London te studeren; daarnaast heb ik drie weken onderzoek gedaan in Rome aan het Nederlands Instituut (KNIR). Wederom heb ik getracht om Latijn en Oude Geschiedenis te combineren in mijn scriptie, ditmaal met voornamelijk epigrafische bronnen in plaats van literaire teksten. Deze scriptie is getiteld Working widows. The position of Roman widows on the labour market.

In mijn dissertatie zal ik mij richten op de stedelijke arbeidsmarkt van Romeins Italië in de eerste twee eeuwen na Christus. Mijn onderzoek is onderdeel van het grotere project Moving Romans. Urbanisation, migration and labour in the Roman Principate, opgezet door professor Luuk de Ligt en dr. Rens Tacoma, en gefinancierd door NWO. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat noch het onderwerp van mijn dissertatie, noch het Instituut voor Geschiedenis in Leiden mij onbekend zijn. Ik voel me bevoorrecht om de kans te krijgen nog vier jaar te doen wat ik het liefste doe. En ik ben blij dat het juist in Leiden mogelijk blijkt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.