Universiteit Leiden

nl en

2010 Even voorstellen: Aniek Smit

Aniek Smit is sinds augustus als promovendus werkzaam bij de sectie ESG en het profileringsgebied Global Interactions.

Mijn naam is Aniek Smit. Ik loop al enige tijd rond bij het Instituut voor Geschiedenis in Leiden. Ik begon hier in 2004 met mijn studie en rondde in december 2009 de Research Master Migratiegeschiedenis af. In die periode volgde ik ook een Minor Journalistiek & Nieuwe Media en liep stage bij Historisch Nieuwsblad en NWO. Mijn interesse in geschiedenis en journalistiek probeer ik in mijn onderzoek te combineren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van oral histories, mediabronnen en door onderzoeksresultaten zo leesbaar mogelijk op te schrijven.

Mijn afstudeerrichting was sociale geschiedenis en ik schreef daar een scriptie getiteld: ‘ “Mijn vader had een Afro!” De ontwikkeling van het kleedgedrag van Marokkaanse migranten in Nederland als onderdeel van hun identificationele integratie (1965-2010)’. Voor dit onderzoek interviewde ik een grote groep Marokkaanse migranten uit verschillende generaties en verzamelde historisch fotomateriaal waarop hun kleedgedrag in beeld kwam. Ik plaatste de ontwikkeling van hun kleedgedrag naast studies over de integratie en identificatie van andere migrantengroepen uit het verleden.

In mijn promotieonderzoek heb ik niet helemaal afscheid genomen van de migratiegeschiedenis, maar bestudeer ik wel een migrantengroep die minder aandacht krijgt in de wetenschap en het publieke debat: expats. Deze geschoolde migranten verblijven tijdelijk in het buitenland en komen om die reden zelden aan de orde wanneer het om integratievraagstukken gaat. Om meer duidelijkheid te krijgen over de impact van hun – weliswaar tijdelijke – aanwezigheid kijk ik naar de infrastructuur die zich in de afgelopen decennia ontwikkeld heeft rondom de expatgemeenschappen in Den Haag en Jakarta. Gedragen zij zich echt zo anders dan bijvoorbeeld carrière- of kettingmigranten?

Mijn promotieplek is onderdeel van het profileringsgebied Global Interactions van de Universiteit Leiden. Voor dit profileringsgebied organiseer ik ook het maandelijkse Leiden Seminar on Global Interactions. Daar houden onderzoekers van verschillende faculteiten en universiteiten die zich op een of andere manier bezighouden met de thema’s global migration en global heritage lezingen over hun lopende onderzoek. Het seminar vindt iedere eerste vrijdag van de maand plaats en staat open voor alle onderzoekers. Het jaarprogramma voor 2010-2011 staat nu online: http://www.research.leiden.edu/research-profiles/global/

Ik kijk ernaar uit om nu als medewerker binnen het Instituut voor Geschiedenis aan de slag te gaan en nieuwe collega’s te leren kennen. Ik ben te vinden in Huizinga/124C.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.