Universiteit Leiden

nl en

Leidse bijeenkomst voor bètavakdocenten groot succes

Het Regionaal Steunpunt Leiden organiseerde donderdag 26 januari jl. een bijeenkomst voor bèta-docenten over de aankomende vernieuwing van bètavakken en om de nascholingswensen van vakdocenten te inventariseren. Ruim 100 bètadocenten van meer dan 30 verschillende scholen kwamen op de bijeenkomst af, ondanks dat veel docenten uit het middelbaar onderwijs die dag staakten.

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden, het ICLON en de Hogeschool Leiden hebben de handen ineengeslagen met het Regionaal Steunpunt Leiden.

Nascholing 2.1

Jan van Driel
Prof.dr. Jan van Driel

Prof. Jan van Driel, directeur van het ICLON en hoogleraar didactiek van de natuurwetenschappen bij de faculteit W&N, vertelde wat er uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over de relatie tussen docenten, nascholing en onderwijsvernieuwing. Een recent onderzoek van de Universiteit Leiden naar het vak Algemene Natuurwetenschappen en onderzoek naar leerprocessen van professionals in hele andere gebieden, zoals sushi chefs, blijken hierbij relevant. Van Driel beargumenteerde dat ‘Nascholing 2.1’ twee strategieën moet koppelen: incidentele inhoudelijke bijscholing én vakdidactische nascholing met een permanent en samenwerkend karakter.

Het proces van onderwijsvernieuwing

Drs. Maarten Pieters van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en mw. drs. Jacqueline Wooning van het bureau van het College voor Examens (CvE) lichtten het proces van onderwijsvernieuwing toe.

Pieters presenteerde de redenen voor landelijke bèta-onderwijsvernieuwing. Niet alleen onderwerpen uit het centraal schriftelijk eindexamen zijn belangrijk. Ook het schoolexamen, dat minstens 40% van de inhoud van het programma betreft, moet ondersteund moeten worden door de tien regionale steunpunten.

Mw. Wooning informeerde docenten over de stand van zaken van de syllabi voor bèta-vakken, die o.a. door uitgevers gebruikt worden om nieuwe schoolboeken te ontwikkelen. Veldraadplegingen over individuele schoolvakken zijn voor Natuurkunde afgerond. Voor Scheikunde en Biologie lopen die nog korte tijd, voordat definitieve versies naar de minister van OC&W worden gestuurd.

Workshops en discussies

Drs. Johan Gademan
Drs. Johan Gademan

Na het diner splitste de groep docenten zich op naar workshops over de verschillende schoolvakken.

Prof. dr. Edgar Groenen (portefeuillehouder onderwijs en vice-decaan FWN) en mw. drs. Cris Bertona (ICLON), die vanuit Leiden de syllabuscommissies voor Natuurkunde en Scheikunde voorzaten, begeleidden discussies over syllabi en nascholingswensen van docenten van deze vakken.

Voor Biologie begeleidde drs. Leen van den Oever, voorzitter van het NIBI, de discussie.

Voor NLT was drs. Johan Gademan van het Landelijk CoordinantiePunt NLT aanwezig.

De nascholingswensen per vak

NLT docenten willen gefaciliteerd worden om met andere docenten te kijken welke combinaties van NLT modules voldoen aan de nieuwe eindexameneisen. Zij moeten per september 2012 al met een nieuw programma aan de slag voor klas 4 van HAVO en VWO. Natuurkundedocenten willen meer weten over kwantummechanica en een beter algemeen beeld krijgen van het hele eindexamenprogramma. Scheikunde docenten willen meer te weten komen over de veranderingen door de huidige lesmethoden met de nieuwe syllabus te vergelijken. Bij Biologie ligt de situatie enigszins anders doordat veel docenten al min of meer op de hoogte zijn van de vernieuwingen en zij behoefte hebben aan kennismaking met nieuwe inhouden en contexten om daar onderwijs mee te maken.

Aan de slag

Het Regionaal Steunpunt Leiden, onder leiding van dr. Ludo Juurlink (FWN, JSL), gaat nu aan de slag met de resultaten van de bijeenkomst. Over enkele weken zal het steunpunt docenten en scholen informeren over welke activiteiten dit schooljaar nog worden georganiseerd om de vernieuwing van bèta-vakken in het middelbaar onderwijs te ondersteunen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie