Universiteit Leiden

nl en

Informatiebijeenkomst vernieuwing bètavakken do 26 januari 2012

Het Regionaal Steunpunt Leiden organiseert op donderdag 26 januari een informatiebijeenkomst voor vakdocenten in het middelbaar onderwijs over de vernieuwing van de bètavakken. Zo’n 100 vakdocenten hebben zich inmiddels al aangemeld. Geïnteresseerden van de bètafaculteit het ICLON zijn ook van harte welkom.

Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomst en het diner is gratis.

Afmelden

Uiterlijk tot 23 januari 2012 per email RSPLeiden@science.leidenuniv.nl. Bij afwezigheid zonder afmelding ontvangt uw school een kostendekkende rekening à € 50.

Regionaal Steunpunt Leiden

Het regionale steunpunt (RSP) van de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden huisvest vaksteunpunten voor de Natuurkunde, Scheikunde en Natuur, Leven en Technologie. Deze vaksteunpunten ondersteunen scholen en docenten bij de vernieuwing van de bètavakken in het middelbaar onderwijs. U kunt er o.a. terecht voor nascholing en informatie. De steunpunten werken nauw samen met het Junior Science Lab (JSL).

Programma

16.30-17.00 Inloop

17.00-17.05 Welkomstwoord door de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

17.05-17.30 Prof. dr. Jan van Driel over Docenten en Onderwijsvernieuwing 
Prof. van Driel is hoogleraar Didactiek van de Natuurwetenschappen en directeur van het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden

17.30-17.40 Drs. Maarten Pieters over de Nieuwe Eindexameneisen en het CE vs SE
Drs. Pieters coördineert de invoering van bèta-examenprogramma’s 
bij het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO)

17.40-17.45 Mw. drs. Jacqueline Wooning over Vernieuwde syllabi en de veldraadpleging
Drs. Wooning is clustermanager exacte vakken havo/vwo bij het bureau van het College voor Examens (CvE)

17.45-18.45 Diner en koffie

18.45-20.15 Parallelle inventarisatie van nascholingswensen per vak met toelichting op syllabus:

Natuurkunde
Prof. dr. Edgar Groenen, vicedecaan FWN en voorzitter syllabuscommissie Natuurkunde
Drs. Bert van der Hoorn, schooldecaan Montessori Lyceum Rotterdam, aansluitingscoördinator Natuurkunde bij het LION

Scheikunde 
Mw. drs. Cris Bertona, voorzitter syllabuscommissie Scheikunde, lerarenopleider Scheikunde bij het ICLON
Dr. Karsten Kaspers, docent Analtische Chemie, Hogeschool Leiden en medewerker bij het vaksteunpunt Scheikunde Leiden

Biologie 
Drs. Leen van den Oever, directeur NIBI, lid van de syllabuscommissie Biologie
Drs. Els de Hullu, lerarenopleider Biologie bij het ICLON

NLT 
Drs. Johan Gademan, Landelijke CoordinatiePunt NLT
Dr. Ludo Juurlink, directeur Junior Science Lab, Universiteit Leiden

 

Locatie

Gorlaeus Laboratorium

Gorlaeus Laboratoria
Ontvangsthal
Routebeschrijving

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie