Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Robert Mason nieuwe Raymond and Beverly Sackler Professor of American History

Robert Mason (University of Edinburgh) is benoemd tot de nieuwe Raymond and Beverly Sackler Professor of American History. Mason zal werkzaam zijn bij het Leiden University Institute for History. Hij volgt Adam Fairclough op die met emeritaat is gegaan.

Mason studeerde geschiedenis aan de University of Oxford en is sinds 1998 verbonden aan de University of Edinburgh. Aan laatstgenoemde universiteit is hij momenteel hoogleraar twintigste-eeuwse Amerikaanse geschiedenis. In die hoedanigheid heeft hij zich vooral beziggehouden met Amerikaanse politieke geschiedenis na 1945. Hij schreef onder andere een monografie over Richard Nixon en een studie over de Republikeinse Partij en de Amerikaanse politiek van Hoover tot Reagan. Tevens heeft Mason onderzoek gedaan naar de manier waarop media in de VS verslag hebben gedaan van de wijze waarop Amerikaanse politici zich de zorgen van hun kiezers eigen maken en aandacht geven in hun politiekvoering.

In Leiden zal Mason verder werken aan zijn biografie van Spiro Agnew, vicepresident onder Richard Nixon. Hem interesseert met name de transitie die Agnew als politicus doormaakte van gematigd naar conservatief Republikein. Daarnaast zal Mason onderwijs geven en promovendi begeleiden, niet alleen in Leiden, maar ook bij het Roosevelt Study Center in Middelburg.