Universiteit Leiden

nl en

Gezocht: allochtoon talent

De selectie voor de diverse awards voor allochtoon talent – uit te reiken in maart 2010 - is van start gegaan. Er is weer een award bijgekomen: de NOS Media Award. Ken je een talentvolle allochtone student? Attendeer deze op de awards. Ben je er zelf een? Meld je dan aan!

Tien jaar ECHO Award

Wat tien jaar geleden begon met de ECHO Award is inmiddels uitgegroeid tot een waar awardfestijn: andere organisaties hebben zich in de loop van de tijd aangesloten. Naast de ECHO Award zijn er de de Bèta/techniek Award, Teaching for Excellence Award en – nieuw - de NOS Media Award. Elke universiteit en hogeschool kan per award drie studenten voordragen. De aanmeldingen lopen via de faculteiten en het ICLON, een universitaire commissie selecteert vervolgens drie kandidaten per award die bij ECHO worden voorgedragen. 

Hoge eisen

De eisen zijn niet gering: de studenten die ECHO zoekt onderscheiden zich door bovenmatige en grensverleggende prestaties en een actieve maatschappelijke betrokkenheid. Ze zijn door hun talent, sterke en intrinsieke motivatie, veerkracht en doorzettingsvermogen boven zichzelf uitgestegen. Studenten kunnen zichzelf of iemand anders aanmelden, en ook docenten worden van harte uitgenodigd talenten te spotten. Aanmelding gebeurt bij de studieadviseur of de mentor. Die zijn indien nodig behulpzaam bij het verkrijgen van de benodigde aanbevelingsbrief en invullen van het aanmeldingsformulier. 


Diversity en SABR zijn open, multiculturele studentenverenigingen. SABR richt zich specifiek op studenten met een islamitische achtergrond.

Vergroting kweekvijver

ECHO is een landelijk expertisecentrum dat ondersteuning biedt organisaties en bedrijven die werk willen maken van diversiteit. Ter vergroting van de kweekvijver van excellent allochtoon talent heeft ECHO de ECHO Foundation opgezet. Daaronder vallen het Ambassadeursnetwerk ECHO, de ECHO Foundation Beurzen en de ECHO Award(s). 

Awards

De ECHO Award 
Deze Award wordt door ECHO ter stimulering uitgereikt aan twee niet-westerse allochtonen toptalenten uit het hoger onderwijs (één hbo- en één wo-student). Voor selectie voor de wo-Award komen studenten van alle faculteiten - uitgezonderd W&N - en het ICLON in aanmerking. 

Bèta Techniek Award
Deze Award wordt door ECHO in samenwerking met het Platform Bèta Techniek uitgereikt aan de twee beste allochtone bètatechnische studenten (één hbo- en één wo-student). Met deze Award wil het Platform Bèta Techniek de aandacht vestigen op de noodzaak van meer excellerende, hoogopgeleide bètatechnici. De faculteit W&N kan hiervoor kandidaten aandragen. 

Teaching for Excellence Award
Deze Award reikt ECHO uit in samenwerking met het ministerie van OCW aan een allochtoon toptalent van een pabo of lerarenopleiding. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor het belang van meer allochtoon onderwijzend personeel. De lerarenopleidingen van het ICLON kan kandidaten aandragen. 
 

NOS Media Award

Slotbijeenkomst van het project Diversiteit in februari 2009. Deze slotbijeenkomst betekende niet het einde van het bevorderen van de diversiteit aan onze universiteit.

 

Deze Award wordt in 2010 door ECHO in samenwerking met NOS Nieuws voor het eerst uitgereikt aan een talentvolle allochtone studenten uit het hbo of uit het wo met kwaliteiten voor het vak journalistiek. Het doel is om aankomend allochtoon talent te stimuleren bewust te kiezen voor het vak journalistiek. Alle faculteiten kunnen kandidaten aandragen, mits ze voldoen aan aanvullende criteria. 
Bekijk voor de precieze en eventueel aanvullende criteria het aanmeldingsformulier.

De winnaars van de Awards krijgen een summercourse aan UCLA, the University of California Los Angeles, in de Verenigde Staten aangeboden. Daarnaast worden ze uitgenodigd om een ambassadeursfunctie te vervullen. ECHO organiseert voor de ambassadeurs netwerkbijeenkomsten, masterclasses em deelname aan debatten en denktanks. 

Draag een kandidaat voor

De faculteiten en het ICLON kunnen t/m 15 januari 2010 schriftelijk geschikte kandidaten voor de ECHO Award, Bèta Techniek Award, Teaching for Excellence Award, en/of NOS Media Award voordragen bij het Bestuursbureau/Academische Zaken: J. Boesveld, Rapenburg 70, k B1.13.

Links

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie