Universiteit Leiden

nl en

Professor Bernhard Katzy benoemd tot hoogleraar Technology- and Innovation Management

Prof. Bernhard Katzy is sinds 1 Januari 2009 verbonden aan het LIACS en al sinds 1 oktober 2008 benoemd tot hoogleraar Technology- and Innovation Management bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Professor Katzy heeft in Leiden een zogenaamde ‘nul aanstelling’ omdat hij ook hoogleraar voor Technology- and Innovation Management in München is. De aanstelling bij het LIACS bevordert internationale samenwerking.

Professor Katzy steunt de Master of Science “ICT in Business” van het LIACS, begeleid zo’n 10 promovendi en daarnaast afstudeerders. Bernhard geeft de vakken “Innovation Management” en “High Tech Entrepreneurship”.

Relatie tussen kenniswerk, innovatie en ondernemerschap

Bernhard’s interesse voor onderzoek ligt in het ontdekken van de mechanismen van de kenniseconomie. In zijn projecten gaat het daarom over het werken en samenwerken van kenniswerkers, hun productiviteit, en hun nieuwe vormen van netwerkorganisaties. Netwerken hebben een technische basis door computernetwerken en Internet maar leiden tot nieuwe vormen van werken, organiseren en beleid. Zijn interesse gaat vooral uit naar de relatie tussen kenniswerk, innovatie en ondernemerschap als voornamelijke prestatie. Berhard beschouwt deze relatie als essentieel voor het begrijpen van innovatie netwerken of clusters - zoals het BioSciencePark in Leiden - of de “Living Labs”, die nu - zo als in andere Europese landen - ook op de ‘veranderingsagenda voor Nederland’ van het Innovatieplatform van Premier Balkenende staan. Alleen als wij dit goed begrijpen maken wij kans aan de verwachting te voldoen dat innovatie door netwerken bevorderd wordt en dit tot meer productiviteit of welvaart leidt: banen voor mensen, nieuwe onderzoeksvragen en inkomsten voor de universiteit, nieuwe bedrijvigheid.

Achtergrond

Prof. Katzy studeerde Engineering Management in Aken (Duitsland) en promoveerde op General Management aan de Universiteit St. Gallen (Zwitserland). Van 1990 tot 1994 werkte Bernhard als onderzoeker in het laboratorium voor Production Engineering and Machine Tools (WZL) in Aken. Vervolgens werd hij docent bij het ‘Institute of Technology and Management of University of St. Gallen’. Na ook twee jaar les te hebben gegeven bij de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit is hij in 1999 benoemd tot professor ‘Technology and Innovation Management’ aan de Universiteit van München. Sinds 2003 is Katzy benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Waarom Leiden?

Voor Professor Katzy is Innovatie een belangrijke eigenschap van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden en die academische kracht wordt in het LIACS gebundeld, waar al jaren de opleiding SBB - Science Based Business is ondergebracht. Nu komt daar er een nieuwe, vijfde, onderzoeksgroep “Technology- and Innovation Management” bij.

Nevenwerkzaamheden

Technologie- en Innovatiemanagement (TIM) is een vrij nieuwe academische discipline. Naast publiceren en doceren besteedt Berhard dus veel tijd aan de ontwikkeling van het vakgebied. Hij is oprichter en directeur van het “Center for Technology en Innovation Management”, en stichting ter bevordering van onderzoek in zijn vak Technologie- en Innovatimanagement. CeTIM heeft naast Leiden activiteiten in de high-tech regio’s München (Duitsland) en Peking (China). Verder is hij lid van het bestuur van de stichting ‘Produktive Schweiz’ (Zwitserland). In Leiden is hij voorzitter van de stichting “Living Lab Leiden”, die IT gerelateerde innovatie in Leiden, zo als “wireless Leiden”, steunt. Als lid van IEEE – Technology Management Council – de oudste akamische vereeniging voor TIM, heten zij dit jaar de www.ice-conference.org welkom in Noordwijk.

Wetenschappelijke artikelen

Bernhard Katzy publiceerde vele wetenschappelijke artikelen, de onderstaande geven een goed beeld van het onderzoeksgebied:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.